TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tần suất ra Loto xổ số Miền Bắc trong 365 lần quay gần nhất

Bộ Số Số ngày về Tổng số lần về Tỷ lệ (lần/ngày)
79 111 (30.4%) ngày 128 lượt 35.1%
32 105 (28.8%) ngày 126 lượt 34.5%
52 112 (30.7%) ngày 125 lượt 34.2%
10 103 (28.2%) ngày 122 lượt 33.4%
59 102 (27.9%) ngày 121 lượt 33.2%
89 95 (26%) ngày 121 lượt 33.2%
49 109 (29.9%) ngày 120 lượt 32.9%
61 108 (29.6%) ngày 118 lượt 32.3%
82 96 (26.3%) ngày 118 lượt 32.3%
62 96 (26.3%) ngày 118 lượt 32.3%
20 102 (27.9%) ngày 117 lượt 32.1%
65 95 (26%) ngày 113 lượt 31%
92 93 (25.5%) ngày 111 lượt 30.4%
90 96 (26.3%) ngày 108 lượt 29.6%
63 92 (25.2%) ngày 108 lượt 29.6%
69 92 (25.2%) ngày 107 lượt 29.3%
03 90 (24.7%) ngày 107 lượt 29.3%
66 91 (24.9%) ngày 107 lượt 29.3%
43 95 (26%) ngày 106 lượt 29%
25 97 (26.6%) ngày 106 lượt 29%
14 96 (26.3%) ngày 106 lượt 29%
16 91 (24.9%) ngày 105 lượt 28.8%
41 92 (25.2%) ngày 105 lượt 28.8%
00 91 (24.9%) ngày 105 lượt 28.8%
44 92 (25.2%) ngày 105 lượt 28.8%
09 88 (24.1%) ngày 105 lượt 28.8%
26 92 (25.2%) ngày 105 lượt 28.8%
98 91 (24.9%) ngày 105 lượt 28.8%
22 95 (26%) ngày 104 lượt 28.5%
83 84 (23%) ngày 103 lượt 28.2%
18 91 (24.9%) ngày 103 lượt 28.2%
73 86 (23.6%) ngày 103 lượt 28.2%
19 89 (24.4%) ngày 103 lượt 28.2%
96 94 (25.8%) ngày 103 lượt 28.2%
56 90 (24.7%) ngày 103 lượt 28.2%
71 85 (23.3%) ngày 102 lượt 27.9%
40 91 (24.9%) ngày 102 lượt 27.9%
75 90 (24.7%) ngày 102 lượt 27.9%
11 88 (24.1%) ngày 102 lượt 27.9%
81 95 (26%) ngày 102 lượt 27.9%
97 91 (24.9%) ngày 102 lượt 27.9%
70 88 (24.1%) ngày 102 lượt 27.9%
29 90 (24.7%) ngày 101 lượt 27.7%
99 93 (25.5%) ngày 101 lượt 27.7%
33 90 (24.7%) ngày 100 lượt 27.4%
24 87 (23.8%) ngày 99 lượt 27.1%
45 87 (23.8%) ngày 99 lượt 27.1%
86 89 (24.4%) ngày 99 lượt 27.1%
93 90 (24.7%) ngày 99 lượt 27.1%
57 83 (22.7%) ngày 98 lượt 26.8%
94 86 (23.6%) ngày 98 lượt 26.8%
28 87 (23.8%) ngày 98 lượt 26.8%
50 93 (25.5%) ngày 98 lượt 26.8%
12 84 (23%) ngày 98 lượt 26.8%
15 85 (23.3%) ngày 98 lượt 26.8%
53 88 (24.1%) ngày 97 lượt 26.6%
21 86 (23.6%) ngày 97 lượt 26.6%
36 90 (24.7%) ngày 96 lượt 26.3%
42 82 (22.5%) ngày 96 lượt 26.3%
30 88 (24.1%) ngày 96 lượt 26.3%
80 81 (22.2%) ngày 95 lượt 26%
84 88 (24.1%) ngày 95 lượt 26%
54 76 (20.8%) ngày 94 lượt 25.8%
23 79 (21.6%) ngày 94 lượt 25.8%
76 84 (23%) ngày 94 lượt 25.8%
95 87 (23.8%) ngày 94 lượt 25.8%
27 81 (22.2%) ngày 93 lượt 25.5%
17 82 (22.5%) ngày 93 lượt 25.5%
77 82 (22.5%) ngày 93 lượt 25.5%
02 84 (23%) ngày 93 lượt 25.5%
78 81 (22.2%) ngày 92 lượt 25.2%
60 79 (21.6%) ngày 92 lượt 25.2%
72 86 (23.6%) ngày 92 lượt 25.2%
67 83 (22.7%) ngày 92 lượt 25.2%
87 83 (22.7%) ngày 92 lượt 25.2%
06 80 (21.9%) ngày 91 lượt 24.9%
39 81 (22.2%) ngày 91 lượt 24.9%
13 84 (23%) ngày 90 lượt 24.7%
91 79 (21.6%) ngày 90 lượt 24.7%
88 79 (21.6%) ngày 89 lượt 24.4%
35 82 (22.5%) ngày 89 lượt 24.4%
48 79 (21.6%) ngày 89 lượt 24.4%
74 77 (21.1%) ngày 89 lượt 24.4%
07 82 (22.5%) ngày 89 lượt 24.4%
37 81 (22.2%) ngày 89 lượt 24.4%
05 79 (21.6%) ngày 87 lượt 23.8%
64 79 (21.6%) ngày 86 lượt 23.6%
47 79 (21.6%) ngày 85 lượt 23.3%
51 76 (20.8%) ngày 85 lượt 23.3%
68 78 (21.4%) ngày 85 lượt 23.3%
31 77 (21.1%) ngày 84 lượt 23%
46 75 (20.5%) ngày 84 lượt 23%
55 80 (21.9%) ngày 84 lượt 23%
04 74 (20.3%) ngày 83 lượt 22.7%
08 73 (20%) ngày 82 lượt 22.5%
85 71 (19.5%) ngày 80 lượt 21.9%
38 68 (18.6%) ngày 77 lượt 21.1%
01 70 (19.2%) ngày 76 lượt 20.8%
58 65 (17.8%) ngày 67 lượt 18.4%
34 60 (16.4%) ngày 64 lượt 17.5%

Tần suất lô tô là bảng thống kê tần suất của các cặp số từ 00 cho đến 99 đã từng xuất hiện trong KQXS. Thống kê như thế sẽ giúp cho người chơi có thể tìm kiếm và nhận định được các con số trúng. Việc xem tần suất các con lô tô theo cặp số còn giúp cho người chơi thống kê được:

- Số lô tô đó đã về bao nhiêu lần.

- Số lô tô về nhiều nhất là số bao nhiêu.

- Số lô tô xuất hiện ít nhất là số nào.