XSMN Chủ nhật - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - SXMN Chu nhat

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 02 63 74
G.7 941 044 302
G.6 4897 6251 7703 5884 6787 9302 3535 5463 8558
G.5 3886 1953 1222
G.4 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 00737 17292 08596 27751 28988 04847 19652
G.3 22709 76027 61820 20409 22400 44657
G.2 30311 50371 59030
G.1 03021 35199 56524
G.ĐB 670927 712929 891032

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 14/07/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 00, 03, 02
1 11
2 27, 21, 27, 23, 20, 26
3 -
4 43, 41
5 54, 51
6 -
7 -
8 86
9 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 14/07/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 -
2 29, 20, 22
3 37
4 44
5 53
6 68, 63
7 71, 79
8 87, 84, 87
9 99, 95, 90

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 14/07/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 -
2 24, 22
3 32, 30, 37, 35
4 47
5 57, 51, 52, 58
6 63
7 74
8 88
9 92, 96
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 63 27 38
G.7 779 859 734
G.6 5388 1848 0992 8833 0038 7309 6639 5267 8974
G.5 9526 8787 8428
G.4 43486 20580 61661 84649 16964 38567 94612 17641 17557 70262 25806 11081 14638 43822 15733 86745 87877 83209 53101 53720 71611
G.3 82472 93918 58950 39753 66588 26152
G.2 70575 00852 37371
G.1 25549 42358 47490
G.ĐB 652334 468856 090206

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 07/07/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 12
2 26
3 34
4 49, 49, 48
5 -
6 61, 64, 67, 63
7 75, 72, 79
8 86, 80, 88
9 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 07/07/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 -
2 22, 27
3 38, 33, 38
4 41
5 56, 58, 52, 50, 53, 57, 59
6 62
7 -
8 81, 87
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 07/07/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 09, 01
1 11
2 20, 28
3 33, 39, 34, 38
4 45
5 52
6 67
7 71, 77, 74
8 88
9 90
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 84 69 04
G.7 171 422 705
G.6 4966 6001 7184 1728 8367 4391 8058 7668 1813
G.5 6326 8243 2428
G.4 67394 72528 10123 75968 38597 45647 42221 46041 99930 94533 78203 69944 78923 60448 99539 04240 06544 33359 92898 28667 12763
G.3 53778 32425 26874 36481 21508 95572
G.2 82883 73855 80145
G.1 42843 48622 33763
G.ĐB 097723 518901 743942

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 30/06/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 23, 25, 28, 23, 21, 26
3 -
4 43, 47
5 -
6 68, 66
7 78, 71
8 83, 84, 84
9 94, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 30/06/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 -
2 22, 23, 28, 22
3 30, 33
4 41, 44, 48, 43
5 55
6 67, 69
7 74
8 81
9 91

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 30/06/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 05, 04
1 13
2 28
3 39
4 42, 45, 40, 44
5 59, 58
6 63, 67, 63, 68
7 72
8 -
9 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 99 41 59
G.7 817 959 348
G.6 7716 5447 8926 5394 6232 7209 2469 8972 9983
G.5 2620 9715 3747
G.4 61615 89128 93366 03004 79093 19380 88683 14738 61661 78863 07084 27171 20066 12974 95106 79417 95296 38094 78955 28421 22391
G.3 08895 26753 86182 82403 37173 59563
G.2 18892 09566 48865
G.1 04886 51092 76385
G.ĐB 567164 638955 464423

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 23/06/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 15, 16, 17
2 28, 20, 26
3 -
4 47
5 53
6 64, 66
7 -
8 86, 80, 83
9 92, 95, 93, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 23/06/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 15
2 -
3 38, 32
4 41
5 55, 59
6 66, 61, 63, 66
7 71, 74
8 82, 84
9 92, 94

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 23/06/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 17
2 23, 21
3 -
4 47, 48
5 55, 59
6 65, 63, 69
7 73, 72
8 85, 83
9 96, 94, 91
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 40 92 20
G.7 126 276 305
G.6 7647 2384 3075 2522 7105 0403 8292 1757 2363
G.5 2206 5078 1058
G.4 03950 40055 80789 48958 83780 68024 90302 34436 58617 55679 01985 25072 63631 05969 65196 89825 37055 22283 80570 79340 74553
G.3 51388 97837 67843 01152 13360 32907
G.2 13443 26935 22574
G.1 64493 73794 78343
G.ĐB 976784 945838 960290

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 16/06/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 06
1 -
2 24, 26
3 37
4 43, 47, 40
5 50, 55, 58
6 -
7 75
8 84, 88, 89, 80, 84
9 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 16/06/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 17
2 22
3 38, 35, 36, 31
4 43
5 52
6 69
7 79, 72, 78, 76
8 85
9 94, 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 16/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 05
1 -
2 25, 20
3 -
4 43, 40
5 55, 53, 58, 57
6 60, 63
7 74, 70
8 83
9 90, 96, 92
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 76 14 49
G.7 522 140 401
G.6 0893 8814 8823 9895 8636 2667 7539 9787 6559
G.5 0865 4848 8773
G.4 16275 72613 31392 21036 01217 69846 82479 31213 06922 66779 16407 86509 66550 40049 26071 54612 34493 55194 84484 41145 26689
G.3 77238 69887 40615 07489 86198 56308
G.2 48624 17892 16674
G.1 93779 58646 20050
G.ĐB 110288 869227 987763

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 09/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 17, 14
2 24, 23, 22
3 38, 36
4 46
5 -
6 65
7 79, 75, 79, 76
8 88, 87
9 92, 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 09/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 15, 13, 14
2 27, 22
3 36
4 46, 49, 48, 40
5 50
6 67
7 79
8 89
9 92, 95

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 09/06/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 01
1 12
2 -
3 39
4 45, 49
5 50, 59
6 63
7 74, 71, 73
8 84, 89, 87
9 98, 93, 94
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 19 94 90
G.7 995 564 028
G.6 8015 4167 9889 1859 8964 1480 1610 1074 2662
G.5 3246 0722 9465
G.4 91786 80446 22701 85747 25205 68677 82728 38976 42487 03927 30580 56417 59489 54100 16546 41265 28680 86224 57387 35129 48426
G.3 00305 78449 72815 84842 87307 68955
G.2 07063 89624 85610
G.1 62412 96831 99541
G.ĐB 221983 360184 474651

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 02/06/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 05
1 12, 15, 19
2 28
3 -
4 49, 46, 47, 46
5 -
6 63, 67
7 77
8 83, 86, 89
9 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 02/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 15, 17
2 24, 27, 22
3 31
4 42
5 59
6 64, 64
7 76
8 84, 87, 80, 89, 80
9 94

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 02/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 10, 10
2 24, 29, 26, 28
3 -
4 41, 46
5 51, 55
6 65, 65, 62
7 74
8 80, 87
9 90

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Chủ nhật

Xổ số miền Nam Chủ nhật (XSMN Chủ nhật) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Chủ nhật hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Chủ nhật hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Chủ nhật hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Chủ nhật, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Chủ nhật là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Chủ nhật là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!