XSMN Chủ nhật - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - SXMN Chu nhat

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 87 27 19
G.7 671 580 172
G.6 5298 1224 0079 8614 4966 4516 9652 3765 8515
G.5 6456 2026 8948
G.4 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518
G.3 37070 25386 82005 84056 07194 90669
G.2 51290 19825 13230
G.1 48578 03149 92302
G.ĐB 392726 195174 195571

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 26, 24
3 34, 36, 32
4 40
5 53, 56
6 -
7 78, 70, 76, 79, 71
8 86, 87
9 90, 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 18, 14, 16
2 25, 26, 27
3 -
4 49
5 56, 53, 56
6 66
7 74, 73
8 89, 80
9 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 18, 15, 19
2 -
3 30
4 47, 48
5 58, 52
6 69, 65, 69, 65
7 71, 77, 72
8 -
9 94
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 22 90 97
G.7 366 427 064
G.6 1589 2716 2375 2746 3159 5874 4925 3891 1604
G.5 6043 5547 7764
G.4 66552 11383 33237 50927 30936 56238 07323 61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522
G.3 56613 04170 03219 21295 61173 56232
G.2 11201 49862 53594
G.1 09252 97868 75282
G.ĐB 874539 901656 241415

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 18/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 13, 16
2 27, 23, 22
3 39, 37, 36, 38
4 43
5 52, 52
6 66
7 70, 75
8 83, 89
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 18/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 19, 13
2 24, 27
3 -
4 41, 40, 47, 46
5 56, 59
6 68, 62, 69
7 76, 74
8 -
9 95, 90

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 18/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 15, 18
2 25, 22, 25
3 32
4 -
5 53, 57
6 64, 64
7 73
8 82, 88
9 94, 91, 97
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 30 18 90
G.7 071 469 767
G.6 6217 8204 1100 9434 8059 1164 1030 9271 8171
G.5 3882 6830 4440
G.4 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263
G.3 32990 04972 30984 76648 74787 20720
G.2 31299 43150 37216
G.1 26788 61803 57618
G.ĐB 109954 026682 507808

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 11/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 00
1 17
2 21
3 30
4 -
5 54, 52, 51
6 -
7 72, 76, 72, 78, 71
8 88, 82
9 99, 90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 11/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 18
2 -
3 36, 30, 34
4 48, 49
5 50, 59
6 64, 69
7 -
8 82, 84, 81, 84
9 92, 94

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 11/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 18, 16, 19
2 20, 26
3 30, 30
4 40
5 55
6 63, 67
7 75, 71, 71
8 87
9 90, 90
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 92 83 26
G.7 838 283 136
G.6 0923 2008 5364 3644 7367 8583 6519 0190 8278
G.5 5211 7450 9146
G.4 95012 21502 07458 97503 86783 42088 08262 22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871 52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940
G.3 92112 32408 44977 46477 31408 00510
G.2 33799 42371 37850
G.1 02003 41718 88778
G.ĐB 084414 286017 959134

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 04/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 08, 02, 03, 08
1 14, 12, 12, 11
2 23
3 38
4 -
5 58
6 62, 64
7 -
8 83, 88
9 99, 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 04/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 17, 18, 14
2 -
3 -
4 47, 44
5 50
6 65, 66, 67
7 71, 77, 77, 71
8 83, 83, 83, 83
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 04/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 04
1 10, 16, 19
2 26
3 34, 30, 36
4 41, 40, 46
5 50, 54
6 -
7 78, 78
8 83
9 90
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 69 91 44
G.7 029 820 766
G.6 6515 2814 2374 7044 1828 9756 7631 0054 8132
G.5 7918 7431 1099
G.4 26310 83288 01264 88848 68862 79074 27631 71318 61245 94881 32994 75688 76248 90011 01627 91018 41013 09438 35780 78443 83972
G.3 91573 69909 62137 53563 92321 53083
G.2 22995 86107 20571
G.1 95767 31971 89360
G.ĐB 854091 229909 816662

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 28/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 18, 15, 14
2 29
3 31
4 48
5 -
6 67, 64, 62, 69
7 73, 74, 74
8 88
9 91, 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 28/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 07
1 18, 11
2 28, 20
3 37, 31
4 45, 48, 44
5 56
6 63
7 71
8 81, 88
9 94, 91

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 28/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 13
2 21, 27
3 38, 31, 32
4 43, 44
5 54
6 62, 60, 66
7 71, 72
8 83, 80
9 99
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 08 57 41
G.7 729 741 391
G.6 1316 5105 6084 9547 7880 6476 1676 7062 6552
G.5 6451 0139 0230
G.4 42008 89683 04140 67722 31808 29362 27656 99416 84409 66349 98913 58278 57554 69373 84839 61095 98750 95159 54506 49295 26259
G.3 44394 36739 78353 11795 79924 48019
G.2 67315 08738 35313
G.1 21868 14017 98158
G.ĐB 993529 898524 491635

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 21/01/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 08, 05, 08
1 15, 16
2 29, 22, 29
3 39
4 40
5 56, 51
6 68, 62
7 -
8 83, 84
9 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 21/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 17, 16, 13
2 24
3 38, 39
4 49, 47, 41
5 53, 54, 57
6 -
7 78, 73, 76
8 80
9 95

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 21/01/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 13, 19
2 24
3 35, 39, 30
4 41
5 58, 50, 59, 59, 52
6 62
7 76
8 -
9 95, 95, 91
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 85 23 50
G.7 593 606 932
G.6 7527 8898 9813 4816 8788 6934 9293 0438 1360
G.5 8163 9919 5376
G.4 45928 56459 61792 78349 93735 32050 01655 64419 64851 48707 20909 31167 08696 70645 36287 19731 01495 24570 08426 15689 82480
G.3 92358 47786 77136 22879 29426 11816
G.2 00662 48005 50168
G.1 59000 61285 85640
G.ĐB 571470 657413 909300

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 14/01/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 13
2 28, 27
3 35
4 49
5 58, 59, 50, 55
6 62, 63
7 70
8 86, 85
9 92, 98, 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 14/01/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 07, 09, 06
1 13, 19, 19, 16
2 23
3 36, 34
4 45
5 51
6 67
7 79
8 85, 88
9 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 14/01/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 16
2 26, 26
3 31, 38, 32
4 40
5 50
6 68, 60
7 70, 76
8 87, 89, 80
9 95, 93

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Chủ nhật

Xổ số miền Nam Chủ nhật (XSMN Chủ nhật) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Chủ nhật hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Chủ nhật hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Chủ nhật hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Chủ nhật, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Chủ nhật là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Chủ nhật là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!