XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 94 51 44
G.7 044 014 589
G.6 8700 9307 6504 2501 3742 3088 5156 8485 8176
G.5 6193 2372 6823
G.4 24936 10324 40561 59366 53542 90583 16042 58149 97212 35062 77664 77063 58594 87074 56950 17375 11913 42672 20476 09095 04793
G.3 93205 44286 51635 22879 95946 02642
G.2 84915 12928 55073
G.1 16902 49302 58837
G.ĐB 424008 588522 701315

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 15/06/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 02, 05, 00, 07, 04
1 15
2 24
3 36
4 42, 42, 44
5 -
6 61, 66
7 -
8 86, 83
9 93, 94

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 15/06/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 01
1 12, 14
2 22, 28
3 35
4 49, 42
5 51
6 62, 64, 63
7 79, 74, 72
8 88
9 94

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 15/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 13
2 23
3 37
4 46, 42, 44
5 50, 56
6 -
7 73, 75, 72, 76, 76
8 85, 89
9 95, 93
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 52 93 47
G.7 678 023 015
G.6 4312 0492 9529 5460 6241 8709 5807 9180 5133
G.5 3601 1406 1799
G.4 22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857 52235 92021 43478 72889 20233 50061 03514 10205 26667 64908 69378 20365 11354 82420
G.3 83744 14776 26419 89362 41043 66245
G.2 88997 07605 05902
G.1 24452 69134 69732
G.ĐB 169163 976944 539125

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 08/06/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 12
2 29
3 32
4 44
5 52, 55, 58, 57, 52
6 63, 67, 60
7 76, 78
8 -
9 97, 95, 92

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 08/06/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 06, 09
1 19, 14
2 21, 23
3 34, 35, 33
4 44, 41
5 -
6 62, 61, 60
7 78
8 89
9 93

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 08/06/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 08, 07
1 15
2 25, 20
3 32, 33
4 43, 45, 47
5 54
6 67, 65
7 78
8 80
9 99
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 40 57 72
G.7 003 181 569
G.6 8350 6374 9645 1734 5259 6242 1852 2668 5716
G.5 6143 0007 3733
G.4 61322 12257 94055 07278 19401 69082 23265 32703 09313 18838 83042 65939 32614 02598 83942 59728 29169 01697 80635 54313 76660
G.3 41628 01749 86759 16590 36740 25729
G.2 93879 78593 74152
G.1 26637 39098 02157
G.ĐB 661914 782998 687059

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 01/06/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 14
2 28, 22
3 37
4 49, 43, 45, 40
5 57, 55, 50
6 65
7 79, 78, 74
8 82
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 01/06/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 13, 14
2 -
3 38, 39, 34
4 42, 42
5 59, 59, 57
6 -
7 -
8 81
9 98, 98, 93, 90, 98

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 01/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 16
2 29, 28
3 35, 33
4 40, 42
5 59, 57, 52, 52
6 69, 60, 68, 69
7 72
8 -
9 97
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 88 99 84
G.7 881 091 033
G.6 7896 4981 3544 8037 1549 6704 7080 1757 6006
G.5 5062 5345 8286
G.4 10838 51168 45114 42798 97620 05078 11047 23488 98913 51174 13360 04073 14859 52847 61167 12217 62875 92445 43902 59322 73331
G.3 82867 70423 71548 62892 81761 44140
G.2 17440 44178 04421
G.1 74759 37278 81930
G.ĐB 476726 743279 685962

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 25/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 26, 23, 20
3 38
4 40, 47, 44
5 59
6 67, 68, 62
7 78
8 81, 81, 88
9 98, 96

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 25/05/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 13
2 -
3 37
4 48, 47, 45, 49
5 59
6 60
7 79, 78, 78, 74, 73
8 88
9 92, 91, 99

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 25/05/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 06
1 17
2 21, 22
3 30, 31, 33
4 40, 45
5 57
6 62, 61, 67
7 75
8 86, 80, 84
9 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 58 93 38
G.7 290 806 423
G.6 6607 7514 0308 1409 2770 3883 6072 2295 4868
G.5 1160 6092 1466
G.4 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913 14292 12543 17962 66320 33846 73449 78514 43834 28565 18480 79952 58895 25702 08331
G.3 81647 47397 89286 89601 30492 71099
G.2 95929 92897 02033
G.1 05753 15772 30773
G.ĐB 558046 613514 389600

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 07, 08
1 13, 14
2 29
3 39
4 46, 47
5 53, 55, 57, 58
6 60
7 75
8 88
9 97, 90

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 06
1 14, 14
2 20
3 -
4 43, 46, 49
5 -
6 62
7 72, 70
8 86, 83
9 97, 92, 92, 93

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 -
2 23
3 33, 34, 31, 38
4 -
5 52
6 65, 66, 68
7 73, 72
8 80
9 92, 99, 95, 95
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 16 05 50
G.7 530 391 050
G.6 3005 0804 3434 2222 7260 4696 0933 6907 1338
G.5 1484 9885 8302
G.4 36562 22409 17261 21231 90419 47100 66055 42129 24356 63247 18468 06036 16613 55754 47260 61719 45636 88884 69092 60015 66053
G.3 07302 87478 31787 70402 08739 29967
G.2 91940 33375 07775
G.1 25130 02078 87716
G.ĐB 377478 995138 796887

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 11/05/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 09, 00, 05, 04
1 19, 16
2 -
3 30, 31, 34, 30
4 40
5 55
6 62, 61
7 78, 78
8 84
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/05/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 13
2 29, 22
3 38, 36
4 47
5 56, 54
6 68, 60
7 78, 75
8 87, 85
9 96, 91

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 11/05/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 07
1 16, 19, 15
2 -
3 39, 36, 33, 38
4 -
5 53, 50, 50
6 67, 60
7 75
8 87, 84
9 92
Giải Đà Nẵng Đà Nẵng Quảng Ngãi Quảng Ngãi Đắk Nông Đắk Nông
G.8 82 82 14 14 64 64
G.7 733 733 416 416 417 417
G.6 6383 0731 1787 6383 0731 1787 9065 3662 5288 9065 3662 5288 7744 7390 9555 7744 7390 9555
G.5 2555 2555 8108 8108 7434 7434
G.4 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517
G.3 87884 23108 87884 23108 53593 45642 53593 45642 25372 32080 25372 32080
G.2 17111 17111 51996 51996 06355 06355
G.1 15833 15833 86364 86364 61288 61288
G.ĐB 304905 304905 335201 335201 159781 159781

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 08
1 11
2 28
3 33, 39, 35, 31, 33
4 45, 43
5 55
6 -
7 71
8 84, 83, 87, 82
9 91

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 08
1 11
2 28
3 33, 39, 35, 31, 33
4 45, 43
5 55
6 -
7 71
8 84, 83, 87, 82
9 91

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 17, 16, 14
2 23
3 36
4 42
5 -
6 64, 62, 60, 65, 62
7 72
8 88
9 96, 93, 92

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 17, 16, 14
2 23
3 36
4 42
5 -
6 64, 62, 60, 65, 62
7 72
8 88
9 96, 93, 92

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17
2 28, 21
3 34
4 44
5 55, 55
6 66, 64
7 72
8 81, 88, 80, 81, 87, 88
9 90

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17
2 28, 21
3 34
4 44
5 55, 55
6 66, 64
7 72
8 81, 88, 80, 81, 87, 88
9 90

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 7

XSMT Thứ 7 được mở thưởng vào lúc 17h15' Thứ 7 hàng tuần, trực tiếp từ trường quay của tỉnh đó. Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

KQXSMT Thứ 7 được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt. Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung Thứ 7 được update nhanh nhất tại website Kqxs.blog để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Mỗi tỉnh/thành ở miền Trung phát hành 1.000.000 vé số truyền thống loại 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần có 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, cụ thể như sau:
 3. Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
  Giải ĐB2.000.000.0006 số01
  Giải Nhất30.000.0005 số10
  Giải Nhì15.000.0005 số10
  Giải Ba10.000.0005 số20
  Giải Tư3.000.0005 số70
  Giải Năm1.000.0004 số100
  Giải Sáu400.0004 số300
  Giải Bảy200.0003 số1.000
  Giải Tám100.0002 số10.000

  Ngoài ra, kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần còn có 9 giải phụ giá trị và 45 giải khuyến khích dành cho những vé số sai một chữ số ở hàng trăm hoặc sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.

 4. Thông tin khác
  • Chọn mua vé số của những công ty xổ số uy tín.
  • Sử dụng các công cụ soi cầu của kqxs.blog để tìm ra con số may mắn.
  • Xem KQ XSMT thường xuyên để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.
  • Nếu trúng giải, bạn cần giữ vé số nguyên vẹn để làm thủ tục lĩnh thưởng.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có thể nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam, XS Mega, XS Power hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Kết quả xổ số 3 miền

Người chơi có thể xem XSMT trực tiếp hôm nay tại website Kqxs.blog. Tại đây chúng tôi luôn cập nhất các kết quả nhanh và chính xác nhất, cho tất cả các giải thưởng. Kqxs.blog còn cung cấp cho người đọc nhiều công cụ soi cầu hiện đại khác để chọn ra các con số may mắn. Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!