XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - SXMT Thu 5

Giải Bình Định Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 38 38 35 56
G.7 931 931 413 112
G.6 6197 7105 0980 6197 7105 0980 6397 5377 9417 2606 0875 8748
G.5 0249 0249 3370 5754
G.4 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589
G.3 65658 11286 65658 11286 27120 55471 87845 42780
G.2 34325 34325 65286 89599
G.1 25964 25964 69386 20810
G.ĐB 070593 070593 839446 365867

Lô tô Bình Định Thứ 5, 22/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 10, 10
2 25, 23, 24
3 35, 31, 38
4 41, 49
5 58, 51
6 64
7 -
8 86, 80
9 93, 97

Lô tô Bình Định Thứ 5, 22/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 10, 10
2 25, 23, 24
3 35, 31, 38
4 41, 49
5 58, 51
6 64
7 -
8 86, 80
9 93, 97

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 22/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 17, 13
2 20, 27, 21
3 32, 35
4 46
5 -
6 -
7 71, 75, 70, 77
8 86, 86, 80
9 99, 97

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 22/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 10, 12
2 -
3 38, 33
4 45, 48
5 54, 54, 56
6 67, 63
7 72, 75
8 80, 89
9 99
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 97 73 79
G.7 630 674 028
G.6 8835 0891 2350 5510 6443 5118 7457 5378 5835
G.5 3678 1845 2588
G.4 12959 36324 71858 30329 45094 06565 71736 73226 74010 18703 53271 66589 29310 36070 23046 74766 20349 76930 92475 54386 38443
G.3 41718 67094 58043 26611 05889 84899
G.2 61133 49120 13994
G.1 24562 97325 08289
G.ĐB 159648 642858 941018

Lô tô Bình Định Thứ 5, 15/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 24, 29
3 33, 36, 35, 30
4 48
5 59, 58, 50
6 62, 65
7 78
8 -
9 94, 94, 91, 97

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 15/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 11, 10, 10, 10, 18
2 25, 20, 26
3 -
4 43, 45, 43
5 58
6 -
7 71, 70, 74, 73
8 89
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 15/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 28
3 30, 35
4 46, 49, 43
5 57
6 66
7 75, 78, 79
8 89, 89, 86, 88
9 94, 99
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 79 09 69
G.7 898 710 154
G.6 2034 4096 7336 4481 8399 9488 6265 7134 8717
G.5 9783 5227 7557
G.4 88211 90222 97055 52001 47840 98626 49966 98156 03119 74308 46547 78534 66715 59416 39764 54427 85740 18392 89195 54420 17497
G.3 96659 68741 51909 79610 64112 12067
G.2 82442 63604 56721
G.1 69623 21935 05949
G.ĐB 642864 385355 672489

Lô tô Bình Định Thứ 5, 08/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 11
2 23, 22, 26
3 34, 36
4 42, 41, 40
5 59, 55
6 64, 66
7 79
8 83
9 96, 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 08/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 09, 08, 09
1 10, 19, 15, 16, 10
2 27
3 35, 34
4 47
5 55, 56
6 -
7 -
8 81, 88
9 99

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 08/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 17
2 21, 27, 20
3 34
4 49, 40
5 57, 54
6 67, 64, 65, 69
7 -
8 89
9 92, 95, 97
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 67 25 78
G.7 225 482 315
G.6 9092 2141 3486 0373 8587 5242 0371 7934 7628
G.5 1539 0628 7144
G.4 08950 78654 62449 36693 63905 38139 12592 15040 55782 15355 81048 35690 15441 64307 96026 70516 97576 06647 41248 70719 43410
G.3 53521 20317 53394 42111 84046 90781
G.2 47581 12754 10852
G.1 99299 60228 35387
G.ĐB 348464 185911 839421

Lô tô Bình Định Thứ 5, 01/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 17
2 21, 25
3 39, 39
4 49, 41
5 50, 54
6 64, 67
7 -
8 81, 86
9 99, 93, 92, 92

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 01/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 11
2 28, 28, 25
3 -
4 40, 48, 41, 42
5 54, 55
6 -
7 73
8 82, 87, 82
9 94, 90

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 01/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 19, 10, 15
2 21, 26, 28
3 34
4 46, 47, 48, 44
5 52
6 -
7 76, 71, 78
8 87, 81
9 -
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 21 88 20
G.7 292 099 535
G.6 7813 0130 5387 6807 3006 2244 8782 8616 4631
G.5 1961 6085 7315
G.4 53646 35052 42266 81277 76709 43091 15245 15237 20729 27370 82598 28527 40573 35182 59228 21871 91785 73577 63256 66380 98759
G.3 62883 27152 66211 54763 73016 16182
G.2 79947 97573 16251
G.1 04761 98246 86856
G.ĐB 037760 437580 023868

Lô tô Bình Định Thứ 5, 25/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 13
2 21
3 30
4 47, 46, 45
5 52, 52
6 60, 61, 66, 61
7 77
8 83, 87
9 91, 92

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 25/01/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 11
2 29, 27
3 37
4 46, 44
5 -
6 63
7 73, 70, 73
8 80, 82, 85, 88
9 98, 99

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 25/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 15, 16
2 28, 20
3 31, 35
4 -
5 56, 51, 56, 59
6 68
7 71, 77
8 82, 85, 80, 82
9 -
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 40 48 77
G.7 820 775 886
G.6 3414 5874 7685 6253 7179 4205 4999 2141 4597
G.5 3725 5219 4847
G.4 89977 61049 32840 08528 76350 64517 70504 60391 21034 50036 00338 82779 86700 78719 29089 48171 36472 93604 44725 98143 26089
G.3 29264 45132 01013 36343 07375 19022
G.2 09504 86727 10299
G.1 26456 37277 38739
G.ĐB 355932 384727 471039

Lô tô Bình Định Thứ 5, 18/01/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 17, 14
2 28, 25, 20
3 32, 32
4 49, 40, 40
5 56, 50
6 64
7 77, 74
8 85
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 18/01/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 05
1 13, 19, 19
2 27, 27
3 34, 36, 38
4 43, 48
5 53
6 -
7 77, 79, 79, 75
8 -
9 91

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 18/01/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 22, 25
3 39, 39
4 43, 47, 41
5 -
6 -
7 75, 71, 72, 77
8 89, 89, 86
9 99, 99, 97
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 98 30 81
G.7 562 812 666
G.6 1758 3354 3180 2496 6915 5974 5446 1002 1000
G.5 0003 5009 0288
G.4 23329 18759 49006 15156 20637 06561 12837 58708 74892 23403 63072 33369 25998 19915 77805 21655 27776 59866 43365 82183 19501
G.3 68684 58496 94736 36343 74716 92612
G.2 46753 26086 75946
G.1 09146 56651 35317
G.ĐB 440661 391035 727281

Lô tô Bình Định Thứ 5, 11/01/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 03
1 -
2 29
3 37, 37
4 46
5 53, 59, 56, 58, 54
6 61, 61, 62
7 -
8 84, 80
9 96, 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 11/01/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 03, 09
1 15, 15, 12
2 -
3 35, 36, 30
4 43
5 51
6 69
7 72, 74
8 86
9 92, 98, 96

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 11/01/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 02, 00
1 17, 16, 12
2 -
3 -
4 46, 46
5 55
6 66, 65, 66
7 76
8 81, 83, 88, 81
9 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 5

XSMT Thứ 5 được mở thưởng vào lúc 17h15' Thứ 5 hàng tuần, trực tiếp từ trường quay của tỉnh đó. Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

KQXSMT Thứ 5 được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt. Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung Thứ 5 được update nhanh nhất tại website Kqxs.blog để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Mỗi tỉnh/thành ở miền Trung phát hành 1.000.000 vé số truyền thống loại 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần có 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, cụ thể như sau:
 3. Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
  Giải ĐB2.000.000.0006 số01
  Giải Nhất30.000.0005 số10
  Giải Nhì15.000.0005 số10
  Giải Ba10.000.0005 số20
  Giải Tư3.000.0005 số70
  Giải Năm1.000.0004 số100
  Giải Sáu400.0004 số300
  Giải Bảy200.0003 số1.000
  Giải Tám100.0002 số10.000

  Ngoài ra, kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần còn có 9 giải phụ giá trị và 45 giải khuyến khích dành cho những vé số sai một chữ số ở hàng trăm hoặc sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.

 4. Thông tin khác
  • Chọn mua vé số của những công ty xổ số uy tín.
  • Sử dụng các công cụ soi cầu của kqxs.blog để tìm ra con số may mắn.
  • Xem KQ XSMT thường xuyên để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.
  • Nếu trúng giải, bạn cần giữ vé số nguyên vẹn để làm thủ tục lĩnh thưởng.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có thể nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam, XS Mega, XS Power hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Kết quả xổ số 3 miền

Người chơi có thể xem XSMT trực tiếp hôm nay tại website Kqxs.blog. Tại đây chúng tôi luôn cập nhất các kết quả nhanh và chính xác nhất, cho tất cả các giải thưởng. Kqxs.blog còn cung cấp cho người đọc nhiều công cụ soi cầu hiện đại khác để chọn ra các con số may mắn. Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!