XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - SXMT Thu 5

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 68 68 48
G.7 756 211 742
G.6 7841 2695 2573 0487 8575 2465 8590 7705 6803
G.5 1313 7941 5790
G.4 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83523
G.3 31128 28989 08515 40700 56921 89637
G.2 18818 00450 80813
G.1 41916 47846 53631
G.ĐB 908085 158005 725785

Lô tô Bình Định Thứ 5, 18/07/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 18, 13
2 28, 26
3 33
4 43, 41
5 56
6 66, 61, 68
7 73, 73
8 85, 89
9 96, 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 18/07/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 00, 06, 08
1 15, 11
2 -
3 32
4 46, 40, 41
5 50
6 63, 64, 67, 65, 68
7 75
8 87
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 18/07/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 13
2 21, 21, 23
3 31, 37
4 42, 48
5 -
6 69, 65
7 71
8 85, 89, 80
9 90, 90
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 03 92 97
G.7 865 026 147
G.6 6439 5926 1088 4941 7304 9950 3524 2588 1322
G.5 0548 8033 3157
G.4 53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199 97543 97160 39984 65523 43871 89400 25537 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736
G.3 73536 11081 73985 86652 03357 74353
G.2 95895 38408 29324
G.1 50561 59119 01672
G.ĐB 402055 698911 514214

Lô tô Bình Định Thứ 5, 11/07/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 09, 01, 03
1 -
2 26
3 36, 31, 39
4 48
5 55, 50
6 61, 65
7 -
8 81, 88
9 95, 97, 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 11/07/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 00, 04
1 11, 19
2 23, 26
3 37, 33
4 43, 41
5 52, 50
6 60
7 71
8 85, 84
9 92

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 11/07/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 24, 24, 22
3 30, 36
4 47
5 57, 53, 56, 57
6 -
7 72, 76, 77
8 86, 88
9 98, 97
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 62 03 50
G.7 321 217 878
G.6 6824 8142 3205 9199 8789 1054 1234 7611 1875
G.5 9575 3598 8764
G.4 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054
G.3 52263 16516 10711 11277 36184 48839
G.2 70678 56877 34556
G.1 96621 82343 02291
G.ĐB 563819 326890 667402

Lô tô Bình Định Thứ 5, 04/07/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 19, 16, 18, 17
2 21, 24, 21
3 -
4 48, 42
5 55, 52
6 63, 62
7 78, 75
8 81
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 04/07/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 11, 15, 17
2 -
3 -
4 43, 48, 49
5 53, 59, 54
6 66
7 77, 77, 75
8 89
9 90, 98, 99

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 04/07/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 07
1 11
2 22, 22
3 39, 34
4 40
5 56, 58, 54, 50
6 64
7 75, 78
8 84
9 91
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 05 82 29
G.7 351 323 734
G.6 6466 5326 5636 2163 5654 7881 3748 3150 4122
G.5 7674 6222 0602
G.4 97691 24974 96647 65120 56808 52423 49927 58123 09689 65297 30411 22156 37750 88537 45816 67125 46049 73707 35197 78720 59869
G.3 36172 33265 62136 30176 07218 39079
G.2 78029 92053 89301
G.1 65543 15391 40800
G.ĐB 660713 641417 983989

Lô tô Bình Định Thứ 5, 27/06/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 13
2 29, 20, 23, 27, 26
3 36
4 43, 47
5 51
6 65, 66
7 72, 74, 74
8 -
9 91

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 27/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 11
2 23, 22, 23
3 36, 37
4 -
5 53, 56, 50, 54
6 63
7 76
8 89, 81, 82
9 91, 97

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 27/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 07, 02
1 18, 16
2 25, 20, 22, 29
3 34
4 49, 48
5 50
6 69
7 79
8 89
9 97
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 72 51 13
G.7 519 010 255
G.6 3975 8568 6961 2556 5755 7792 8095 7309 4963
G.5 3888 0603 3837
G.4 37128 82228 11071 11578 83814 45221 39178 99576 31976 49249 17940 29171 42108 90765 80507 72924 79075 97868 63137 12134 48406
G.3 40083 04298 33877 42297 68369 42245
G.2 26771 25357 27969
G.1 01968 21567 98027
G.ĐB 283930 904097 325633

Lô tô Bình Định Thứ 5, 20/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 19
2 28, 28, 21
3 30
4 -
5 -
6 68, 68, 61
7 71, 71, 78, 78, 75, 72
8 83, 88
9 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 20/06/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 03
1 10
2 -
3 -
4 49, 40
5 57, 56, 55, 51
6 67, 65
7 77, 76, 76, 71
8 -
9 97, 97, 92

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 20/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 06, 09
1 13
2 27, 24
3 33, 37, 34, 37
4 45
5 55
6 69, 69, 68, 63
7 75
8 -
9 95
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 32 59 70
G.7 655 223 683
G.6 6342 0448 6202 5053 0045 2950 6647 0593 8352
G.5 7141 1232 7130
G.4 23089 62436 21031 07927 96222 61079 01714 11815 04168 05264 04864 51517 01231 00965 10260 99781 07493 26615 58886 51426 86473
G.3 08921 28777 90322 38691 47466 45625
G.2 37098 72395 04855
G.1 99204 22050 37000
G.ĐB 866431 289941 106727

Lô tô Bình Định Thứ 5, 13/06/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 02
1 14
2 21, 27, 22
3 31, 36, 31, 32
4 41, 42, 48
5 55
6 -
7 77, 79
8 89
9 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 13/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 17
2 22, 23
3 31, 32
4 41, 45
5 50, 53, 50, 59
6 68, 64, 64, 65
7 -
8 -
9 95, 91

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 13/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 15
2 27, 25, 26
3 30
4 47
5 55, 52
6 66, 60
7 73, 70
8 81, 86, 83
9 93, 93
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 66 40 53
G.7 851 692 990
G.6 7392 9523 1698 7440 9950 4115 4086 2953 6625
G.5 4302 7085 1128
G.4 53119 22969 65963 29968 39687 75973 80658 11894 95565 69818 02596 32228 37013 79139 93551 40246 31750 40031 20434 22726 36554
G.3 59842 69307 09718 81075 81924 34899
G.2 45036 26596 52675
G.1 37126 86356 22060
G.ĐB 609435 574749 033997

Lô tô Bình Định Thứ 5, 06/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 02
1 19
2 26, 23
3 35, 36
4 42
5 58, 51
6 69, 63, 68, 66
7 73
8 87
9 92, 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 06/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 18, 13, 15
2 28
3 39
4 49, 40, 40
5 56, 50
6 65
7 75
8 85
9 96, 94, 96, 92

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 06/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 24, 26, 28, 25
3 31, 34
4 46
5 51, 50, 54, 53, 53
6 60
7 75
8 86
9 97, 99, 90

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 5

XSMT Thứ 5 được mở thưởng vào lúc 17h15' Thứ 5 hàng tuần, trực tiếp từ trường quay của tỉnh đó. Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

KQXSMT Thứ 5 được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt. Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung Thứ 5 được update nhanh nhất tại website Kqxs.blog để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Mỗi tỉnh/thành ở miền Trung phát hành 1.000.000 vé số truyền thống loại 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần có 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, cụ thể như sau:
 3. Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
  Giải ĐB2.000.000.0006 số01
  Giải Nhất30.000.0005 số10
  Giải Nhì15.000.0005 số10
  Giải Ba10.000.0005 số20
  Giải Tư3.000.0005 số70
  Giải Năm1.000.0004 số100
  Giải Sáu400.0004 số300
  Giải Bảy200.0003 số1.000
  Giải Tám100.0002 số10.000

  Ngoài ra, kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần còn có 9 giải phụ giá trị và 45 giải khuyến khích dành cho những vé số sai một chữ số ở hàng trăm hoặc sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.

 4. Thông tin khác
  • Chọn mua vé số của những công ty xổ số uy tín.
  • Sử dụng các công cụ soi cầu của kqxs.blog để tìm ra con số may mắn.
  • Xem KQ XSMT thường xuyên để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.
  • Nếu trúng giải, bạn cần giữ vé số nguyên vẹn để làm thủ tục lĩnh thưởng.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có thể nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam, XS Mega, XS Power hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Kết quả xổ số 3 miền

Người chơi có thể xem XSMT trực tiếp hôm nay tại website Kqxs.blog. Tại đây chúng tôi luôn cập nhất các kết quả nhanh và chính xác nhất, cho tất cả các giải thưởng. Kqxs.blog còn cung cấp cho người đọc nhiều công cụ soi cầu hiện đại khác để chọn ra các con số may mắn. Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!