XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 54 16 32
G.7 491 060 279
G.6 4252 0848 0316 8942 8760 4014 8104 5159 3122
G.5 7018 5686 0233
G.4 23699 55722 73854 15997 29883 71219 60952 84100 28763 73367 57982 69673 74615 50497 75049 78536 78546 12924 18035 61144 56559
G.3 27085 35613 15405 53446 91422 14227
G.2 37220 68924 02819
G.1 10544 74348 38186
G.ĐB 616286 762189 676628

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 23/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 19, 18, 16
2 20, 22
3 -
4 44, 48
5 54, 52, 52, 54
6 -
7 -
8 86, 85, 83
9 99, 97, 91

Lô tô An Giang Thứ 5, 23/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 00
1 15, 14, 16
2 24
3 -
4 48, 46, 42
5 -
6 63, 67, 60, 60
7 73
8 89, 82, 86
9 97

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 23/05/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 19
2 28, 22, 27, 24, 22
3 36, 35, 33, 32
4 49, 46, 44
5 59, 59
6 -
7 79
8 86
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 87 15 75
G.7 485 125 167
G.6 8747 7914 8262 3454 3538 0865 0399 6400 0213
G.5 8708 1957 7191
G.4 34223 09028 36396 06217 58174 64798 38390 33572 12851 62777 30981 09615 72638 82894 66298 17129 16434 89239 85708 98919 65081
G.3 62083 62916 12543 99532 57121 10501
G.2 50849 55777 10511
G.1 83031 12969 27653
G.ĐB 449809 968505 825835

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/05/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 16, 17, 14
2 23, 28
3 31
4 49, 47
5 -
6 62
7 74
8 83, 85, 87
9 96, 98, 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 15, 15
2 25
3 32, 38, 38
4 43
5 51, 57, 54
6 69, 65
7 77, 72, 77
8 81
9 94

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08, 00
1 11, 19, 13
2 21, 29
3 35, 34, 39
4 -
5 53
6 67
7 75
8 81
9 98, 91, 99
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 53 47 15
G.7 509 503 072
G.6 8462 6819 2952 7976 1680 8237 7851 5793 8256
G.5 9922 9889 7582
G.4 18925 07081 97423 69570 54029 21679 49079 62343 47033 50707 47447 91539 84892 00895 02666 13030 08580 23491 98548 89906 50620
G.3 40877 49209 37079 16217 71105 88627
G.2 13923 49533 28935
G.1 76808 09407 39571
G.ĐB 661030 388678 779132

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 21/05/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 09, 09
1 19
2 23, 25, 23, 29, 22
3 30
4 -
5 52, 53
6 62
7 77, 70, 79, 79
8 81
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 21/05/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 07, 03
1 17
2 -
3 33, 33, 39, 37
4 43, 47, 47
5 -
6 -
7 78, 79, 76
8 89, 80
9 92, 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 15
2 27, 20
3 32, 35, 30
4 48
5 51, 56
6 66
7 71, 72
8 80, 82
9 91, 93
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 85 53 65
G.7 652 452 010
G.6 6618 3005 4307 4326 6767 9475 4249 1301 3927
G.5 1931 8579 2758
G.4 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902
G.3 24794 79754 75330 05031 41083 41556
G.2 92683 82289 42962
G.1 37865 79275 98835
G.ĐB 817292 982772 287839

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 11, 10, 18
2 -
3 31
4 48
5 54, 59, 52
6 65
7 -
8 83, 84, 85
9 92, 94, 91, 93

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 -
2 26
3 30, 31, 37
4 42, 48
5 52, 53
6 63, 67
7 72, 75, 75, 79, 75
8 89
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 02, 01
1 13, 10
2 29, 20, 27
3 39, 35
4 49
5 56, 58
6 62, 65
7 71, 72
8 83
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 65 46 30
G.7 369 766 870
G.6 1669 3686 8992 5735 2682 4445 4800 8581 4675
G.5 4983 1759 6613
G.4 51513 43470 90320 91484 45179 25072 70978 02379 02677 05147 10493 90231 09814 77099 69737 34840 05977 49809 71819 49963 81092
G.3 89326 53009 50037 51979 19097 22620
G.2 64357 10671 52264
G.1 62959 41803 01582
G.ĐB 168593 219024 589920

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 19/05/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 13
2 26, 20
3 -
4 -
5 59, 57
6 69, 69, 65
7 70, 79, 72, 78
8 84, 83, 86
9 93, 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 19/05/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 14
2 24
3 37, 31, 35
4 47, 45, 46
5 59
6 66
7 71, 79, 79, 77
8 82
9 93, 99

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 19/05/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 00
1 19, 13
2 20, 20
3 37, 30
4 40
5 -
6 64, 63
7 77, 75, 70
8 82, 81
9 97, 92
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 18 13 41 39
G.7 644 294 288 518
G.6 6977 4069 2583 6480 7889 2136 9328 7836 8780 6869 0462 4179
G.5 7046 8528 5971 6816
G.4 75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416 67093 85438 90391 71831 57055 47553 97442 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786 80182 08471 99668 64861 33143 84079 37064
G.3 50419 25948 44554 82810 80979 21314 60300 86797
G.2 50566 26809 90507 90943
G.1 81584 81964 70309 46806
G.ĐB 067456 779547 806781 713531

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 12, 16, 18
2 -
3 -
4 48, 41, 46, 44
5 56
6 66, 61, 69
7 77
8 84, 83
9 99, 99, 95

Lô tô Long An Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 13
2 28
3 38, 31, 36
4 47, 42
5 54, 55, 53
6 64
7 -
8 80, 89
9 93, 91, 94

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 02
1 14, 10
2 28
3 34, 36
4 41
5 57
6 -
7 79, 79, 71
8 81, 86, 80, 88
9 93

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/05/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 16, 18
2 -
3 31, 39
4 43, 43
5 -
6 68, 61, 64, 69, 62
7 71, 79, 79
8 82
9 97
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 72 95 34
G.7 753 676 170
G.6 3589 7395 3819 6827 9830 1100 6800 0373 0843
G.5 4481 3459 9175
G.4 64736 04608 40344 39275 95741 95178 43631 67545 80521 87351 03600 43584 10154 41535 86375 65313 19367 84325 03535 40098 01233
G.3 10268 78091 87882 85803 58393 47738
G.2 01658 72867 78244
G.1 43848 87841 47569
G.ĐB 572177 141337 648431

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 17/05/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 19
2 -
3 36, 31
4 48, 44, 41
5 58, 53
6 68
7 77, 75, 78, 72
8 81, 89
9 91, 95

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 17/05/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 00, 00
1 -
2 21, 27
3 37, 35, 30
4 41, 45
5 51, 54, 59
6 67
7 76
8 82, 84
9 95

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 17/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 13
2 25
3 31, 38, 35, 33, 34
4 44, 43
5 -
6 69, 67
7 75, 75, 73, 70
8 -
9 93, 98

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Thông tin trên vé số miền Nam
  • Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
  • Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
  • Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
  • Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
 3. Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 4. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 5. Thông tin khác
  • Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
  • Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
  • Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
  • Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
  • Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
  • Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!