XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 87 27 19
G.7 671 580 172
G.6 5298 1224 0079 8614 4966 4516 9652 3765 8515
G.5 6456 2026 8948
G.4 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518
G.3 37070 25386 82005 84056 07194 90669
G.2 51290 19825 13230
G.1 48578 03149 92302
G.ĐB 392726 195174 195571

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 26, 24
3 34, 36, 32
4 40
5 53, 56
6 -
7 78, 70, 76, 79, 71
8 86, 87
9 90, 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 18, 14, 16
2 25, 26, 27
3 -
4 49
5 56, 53, 56
6 66
7 74, 73
8 89, 80
9 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 18, 15, 19
2 -
3 30
4 47, 48
5 58, 52
6 69, 65, 69, 65
7 71, 77, 72
8 -
9 94
Giải TP.HCM TP.HCM Long An Long An Bình Phước Bình Phước Hậu Giang
G.8 24 24 93 93 03 03 96
G.7 171 171 416 416 335 335 251
G.6 4807 3530 9315 4807 3530 9315 8865 5001 9760 8865 5001 9760 5760 1150 1754 5760 1150 1754 7433 1735 8628
G.5 8735 8735 0682 0682 6561 6561 4583
G.4 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301
G.3 04848 20509 04848 20509 48459 15844 48459 15844 34971 64743 34971 64743 91285 97811
G.2 93320 93320 97168 97168 89537 89537 27820
G.1 11646 11646 80861 80861 34246 34246 97770
G.ĐB 034241 034241 565972 565972 029267 029267 054003

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 07
1 19, 15
2 20, 24, 24
3 30, 35, 30
4 41, 46, 48
5 -
6 62
7 76, 71
8 88
9 -

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 07
1 19, 15
2 20, 24, 24
3 30, 35, 30
4 41, 46, 48
5 -
6 62
7 76, 71
8 88
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 01
1 16
2 28
3 33
4 44, 44
5 59, 52
6 61, 68, 65, 60
7 72, 76
8 82
9 97, 93

Lô tô Long An Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 01
1 16
2 28
3 33
4 44, 44
5 59, 52
6 61, 68, 65, 60
7 72, 76
8 82
9 97, 93

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 18, 16
2 -
3 37, 39, 35
4 46, 43
5 50, 54
6 67, 67, 60, 61, 60
7 71
8 81, 89
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 18, 16
2 -
3 37, 39, 35
4 46, 43
5 50, 54
6 67, 67, 60, 61, 60
7 71
8 81, 89
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 24/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 11, 13, 19
2 20, 28
3 31, 33, 35
4 44
5 57, 51
6 -
7 70, 75
8 85, 83
9 96
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 82 31 50
G.7 143 202 989
G.6 8621 4353 4164 0293 7411 1459 8492 3155 4676
G.5 7706 0683 9372
G.4 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780
G.3 77718 58769 48073 65248 65707 76939
G.2 03515 86037 28173
G.1 59438 74448 15113
G.ĐB 970118 066012 573170

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 23/02/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 18, 15, 18, 18
2 27, 21, 21
3 38
4 48, 46, 43
5 52, 53
6 69, 64
7 -
8 87, 82
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 23/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 12, 11
2 -
3 37, 30, 32, 31
4 48, 48, 46
5 59
6 62, 62
7 73, 79
8 87, 83
9 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 23/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 13
2 29, 20
3 39, 35, 34
4 -
5 55, 50
6 -
7 70, 73, 72, 76
8 80, 89
9 92, 98, 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 68 81 73
G.7 791 170 267
G.6 1243 6241 9479 8861 1986 1312 1280 7236 1292
G.5 6925 8991 8003
G.4 72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249 98194 20844 60920 58567 85147 63824 71643 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342
G.3 02023 28134 65867 89686 41563 10409
G.2 74738 86265 40327
G.1 31450 35300 53477
G.ĐB 962539 772404 764175

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 22/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 23, 29, 25
3 39, 38, 34, 34
4 49, 43, 41
5 50, 56, 53
6 68
7 79
8 89
9 92, 91

Lô tô An Giang Thứ 5, 22/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 00
1 12
2 20, 24
3 -
4 44, 47, 43
5 -
6 65, 67, 67, 61
7 70
8 86, 86, 81
9 94, 91

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 22/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 03
1 -
2 27, 25
3 32, 36
4 42
5 50, 58
6 63, 61, 67
7 75, 77, 73
8 80
9 90, 92
Giải Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Cần Thơ Cần Thơ Sóc Trăng Sóc Trăng Sóc Trăng
G.8 68 68 68 62 62 93 93 93
G.7 478 478 478 586 586 120 120 120
G.6 8374 9291 3604 8374 9291 3604 8374 9291 3604 3729 0702 9289 3729 0702 9289 5616 0448 1925 5616 0448 1925 5616 0448 1925
G.5 2449 2449 2449 3854 3854 1870 1870 1870
G.4 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920
G.3 13638 46192 13638 46192 13638 46192 53677 ... 53677 ... 65328 25988 65328 25988 65328 25988
G.2 14131 14131 14131 ... ... 39817 39817 39817
G.1 89456 89456 89456 ... ... 09717 09717 09717
G.ĐB ... ... ... ... ... 425740 425740 425740

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 23
3 31, 38
4 49, 49
5 56, 54, 57
6 68
7 74, 78
8 87, 89
9 92, 98, 91

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 23
3 31, 38
4 49, 49
5 56, 54, 57
6 68
7 74, 78
8 87, 89
9 92, 98, 91

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 23
3 31, 38
4 49, 49
5 56, 54, 57
6 68
7 74, 78
8 87, 89
9 92, 98, 91

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 28, 29
3 32
4 49
5 54
6 67, 62
7 77, 71
8 87, 89, 86
9 91

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 28, 29
3 32
4 49
5 54
6 67, 62
7 77, 71
8 87, 89, 86
9 91

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17, 13, 16
2 28, 20, 25, 20
3 31
4 40, 48
5 58
6 61
7 76, 70
8 88, 81
9 93

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17, 13, 16
2 28, 20, 25, 20
3 31
4 40, 48
5 58
6 61
7 76, 70
8 88, 81
9 93

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17, 13, 16
2 28, 20, 25, 20
3 31
4 40, 48
5 58
6 61
7 76, 70
8 88, 81
9 93
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 48 83 79
G.7 607 152 592
G.6 4624 6977 6210 4236 8770 8850 9723 7108 2985
G.5 4425 6350 0830
G.4 40586 66957 86503 01607 89913 75771 46610 34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048
G.3 85424 17281 00475 69680 24240 14867
G.2 85007 30942 83332
G.1 45021 84439 41891
G.ĐB 576381 043811 812901

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 20/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 03, 07, 07
1 13, 10, 10
2 21, 24, 25, 24
3 -
4 48
5 57
6 -
7 71, 77
8 81, 81, 86
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 20/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 17, 13
2 22
3 39, 36, 36
4 42, 40
5 51, 50, 50, 52
6 -
7 75, 70
8 80, 83
9 96

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 -
2 29, 25, 23
3 32, 38, 33, 30
4 40, 43, 48
5 51
6 67
7 79
8 85
9 91, 92
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 99 92 43
G.7 075 495 207
G.6 9048 3459 1867 8208 0098 8123 7407 2905 8650
G.5 8167 5263 4675
G.4 88707 98442 29162 73894 38802 07434 83136 22544 67114 30752 44123 02419 98098 22650 77172 12411 29861 70105 74333 44086 28897
G.3 21121 57898 81168 12095 96611 75655
G.2 33324 87035 43853
G.1 15989 26974 72292
G.ĐB 172724 361025 627736

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 19/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 02
1 -
2 24, 24, 21
3 34, 36
4 42, 48
5 59
6 62, 67, 67
7 75
8 89
9 98, 94, 99

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 19/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 19
2 25, 23, 23
3 35
4 44
5 52, 50
6 68, 63
7 74
8 -
9 95, 98, 98, 95, 92

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 19/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 07, 05, 07
1 11, 11
2 -
3 36, 33
4 43
5 53, 55, 50
6 61
7 72, 75
8 86
9 92, 97

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Thông tin trên vé số miền Nam
  • Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
  • Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
  • Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
  • Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
 3. Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 4. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 5. Thông tin khác
  • Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
  • Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
  • Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
  • Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
  • Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
  • Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!