XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 82 07 35
G.7 895 941 854
G.6 9799 2393 7015 8438 6541 9990 2527 4365 5292
G.5 5381 4603 8996
G.4 34194 83821 67333 55955 12037 41114 33543 08548 04465 24357 12893 90363 91716 77694 25256 22915 74147 57977 68376 82186 01082
G.3 88973 30463 88269 99502 53268 52534
G.2 61008 00657 83476
G.1 02351 31372 52684
G.ĐB 118679 007524 820235

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/07/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 15
2 21
3 33, 37
4 43
5 51, 55
6 63
7 79, 73
8 81, 82
9 94, 99, 93, 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 18/07/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 07
1 16
2 24
3 38
4 48, 41, 41
5 57, 57
6 69, 65, 63
7 72
8 -
9 93, 94, 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/07/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 27
3 35, 34, 35
4 47
5 56, 54
6 68, 65
7 76, 77, 76
8 84, 86, 82
9 96, 92
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 51 15 04
G.7 044 904 961
G.6 8436 7114 5108 5764 4137 2039 9912 3216 9654
G.5 1914 8215 9221
G.4 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477
G.3 21715 63187 15142 81195 67488 99505
G.2 44887 45247 48839
G.1 17978 81282 65460
G.ĐB 153597 959895 416031

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/07/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 15, 14, 14
2 20
3 37, 36
4 44
5 51
6 67
7 78
8 87, 87, 83, 83
9 97, 96, 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/07/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 04
1 15, 15
2 -
3 32, 31, 32, 37, 39
4 47, 42
5 55
6 64
7 -
8 82
9 95, 95, 92

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/07/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 15, 12, 12, 16
2 23, 21
3 31, 39
4 43
5 54
6 60, 61
7 77, 77
8 88
9 95
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 38 41 35
G.7 465 293 023
G.6 1225 7763 0801 9364 7969 2538 6870 8499 1892
G.5 8834 5851 1781
G.4 87290 97795 31772 00058 16525 78079 55579 95640 25497 28599 59861 32864 05935 44146 91504 09080 08440 02811 25894 15079 97928
G.3 03080 92490 47452 56322 73638 60177
G.2 66260 58138 95701
G.1 70814 54863 31441
G.ĐB 315693 819555 704260

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 16/07/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 14
2 25, 25
3 34, 38
4 -
5 58
6 60, 63, 65
7 72, 79, 79
8 80
9 93, 90, 90, 95

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 16/07/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 22
3 38, 35, 38
4 40, 46, 41
5 55, 52, 51
6 63, 61, 64, 64, 69
7 -
8 -
9 97, 99, 93

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/07/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 11
2 28, 23
3 38, 35
4 41, 40
5 -
6 60
7 77, 79, 70
8 80, 81
9 94, 99, 92
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 51 67 19
G.7 155 773 484
G.6 2103 0170 5345 0170 9295 3229 1412 6636 3564
G.5 7791 1982 5878
G.4 62327 27803 50726 58264 13923 31600 62394 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 50738 96709 31437 79609 03763 09906 10355
G.3 75496 73378 51764 04564 39886 76700
G.2 92818 66182 68402
G.1 79988 00858 80093
G.ĐB 543831 730810 300118

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/07/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 00, 03
1 18
2 27, 26, 23
3 31
4 45
5 55, 51
6 64
7 78, 70
8 88
9 96, 94, 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/07/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 29
3 39
4 42, 42
5 58
6 64, 64, 67
7 70, 73
8 82, 86, 88, 82
9 96, 93, 95

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/07/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 00, 09, 09, 06
1 18, 12, 19
2 -
3 38, 37, 36
4 -
5 55
6 63, 64
7 78
8 86, 84
9 93
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 02 63 74
G.7 941 044 302
G.6 4897 6251 7703 5884 6787 9302 3535 5463 8558
G.5 3886 1953 1222
G.4 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 00737 17292 08596 27751 28988 04847 19652
G.3 22709 76027 61820 20409 22400 44657
G.2 30311 50371 59030
G.1 03021 35199 56524
G.ĐB 670927 712929 891032

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 14/07/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 00, 03, 02
1 11
2 27, 21, 27, 23, 20, 26
3 -
4 43, 41
5 54, 51
6 -
7 -
8 86
9 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 14/07/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 -
2 29, 20, 22
3 37
4 44
5 53
6 68, 63
7 71, 79
8 87, 84, 87
9 99, 95, 90

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 14/07/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 -
2 24, 22
3 32, 30, 37, 35
4 47
5 57, 51, 52, 58
6 63
7 74
8 88
9 92, 96
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 83 60 10 58
G.7 058 822 738 532
G.6 5702 5932 5270 0367 6679 0099 2586 0863 2468 1512 8802 8546
G.5 0647 9852 5438 7232
G.4 92716 79348 70773 12364 65183 45317 41944 62398 72557 22994 10350 00606 52463 57784 82566 37155 34838 20532 84797 23324 89392 12716 96724 06805 91956 65033 30871 93180
G.3 86549 91874 94681 33053 96079 39790 25334 44446
G.2 36221 02586 39056 35053
G.1 40507 36649 67117 42740
G.ĐB 221403 152327 781035 624128

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 13/07/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 02
1 16, 17
2 21
3 32
4 49, 48, 44, 47
5 58
6 64
7 74, 73, 70
8 83, 83
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 13/07/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 27, 22
3 -
4 49
5 53, 57, 50, 52
6 63, 67, 60
7 79
8 86, 81, 84
9 98, 94, 99

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/07/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 10
2 24
3 35, 38, 32, 38, 38
4 -
5 56, 55
6 66, 63, 68
7 79
8 86
9 90, 97, 92

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/07/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 02
1 16, 12
2 28, 24
3 34, 33, 32, 32
4 40, 46, 46
5 53, 56, 58
6 -
7 71
8 80
9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 17 31 63
G.7 691 568 160
G.6 0686 5780 0965 1957 6763 6652 8268 0980 9223
G.5 8635 8758 5935
G.4 43077 67947 42666 78863 00350 74437 16999 59743 64122 46203 88348 56185 69186 20416 25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595
G.3 53707 92145 64607 29106 21815 22294
G.2 15588 32680 04142
G.1 44823 32888 47371
G.ĐB ... 215939 120505

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 12/07/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 17
2 23
3 37, 35
4 45, 47
5 50
6 66, 63, 65
7 77
8 88, 86, 80
9 99, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 12/07/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 06, 03
1 16
2 22
3 39, 31
4 43, 48
5 58, 57, 52
6 63, 68
7 -
8 88, 80, 85, 86
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 12/07/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 15
2 20, 27, 23
3 30, 39, 35
4 42
5 51
6 60, 68, 60, 63
7 71
8 80
9 94, 95

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Thông tin trên vé số miền Nam
  • Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
  • Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
  • Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
  • Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
 3. Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 4. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 5. Thông tin khác
  • Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
  • Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
  • Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
  • Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
  • Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
  • Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!