XSMT Thứ 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - SXMT Thu 6

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 29 93
G.7 313 403
G.6 1291 5420 3132 3972 5138 3608
G.5 0656 2903
G.4 02836 65039 60801 55363 45869 37199 97760 26144 19889 24927 37656 23717 11012 04227
G.3 79853 74178 52537 14967
G.2 82005 46895
G.1 12522 17518
G.ĐB 184332 886604

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 17/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 13
2 22, 20, 29
3 32, 36, 39, 32
4 -
5 53, 56
6 63, 69, 60
7 78
8 -
9 99, 91

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 17/05/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 03, 08, 03
1 18, 17, 12
2 27, 27
3 37, 38
4 44
5 56
6 67
7 72
8 89
9 95, 93
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 68
G.7 606 183
G.6 2250 3579 0272 0741 1034 8006
G.5 1064 3109
G.4 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432 85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056
G.3 13160 86203 48617 24844
G.2 61433 37606
G.1 30685 81486
G.ĐB 633242 835554

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 10/05/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 06
1 -
2 29
3 33, 36, 32, 30
4 42
5 52, 50
6 60, 64
7 73, 79, 72
8 85
9 93, 99

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 10/05/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 09, 06
1 17
2 25
3 34
4 44, 41
5 54, 59, 59, 56
6 68
7 76
8 86, 86, 80, 83
9 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 01 16
G.7 131 256
G.6 6435 6083 2722 6457 0743 7041
G.5 0937 1583
G.4 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632
G.3 58227 33099 44252 28015
G.2 56584 31911
G.1 14133 41117
G.ĐB 371175 920918

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 03/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 01
1 -
2 27, 22, 22
3 33, 39, 37, 35, 31
4 -
5 -
6 60
7 75, 79
8 84, 83
9 99, 90

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 03/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 18, 17, 11, 15, 16
2 26
3 32
4 43, 41
5 52, 53, 57, 56
6 -
7 76, 76
8 83
9 99
Giải Gia Lai Ninh Thuận Ninh Thuận Gia Lai
G.8 96 31 31 96
G.7 211 540 540 211
G.6 4331 8371 3728 1994 7899 0535 1994 7899 0535 4331 8371 3728
G.5 7893 3718 3718 7893
G.4 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874
G.3 31376 25991 47667 96890 47667 96890 31376 25991
G.2 93323 88618 88618 93323
G.1 22425 76120 76120 22425
G.ĐB ... 780439 780439 585889

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 26/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11
2 25, 23, 28
3 31
4 46
5 53
6 64
7 76, 74, 71
8 87, 87
9 91, 90, 93, 96

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 26/04/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 18, 18
2 20, 22
3 39, 38, 35, 31
4 40
5 56
6 67, 64, 66
7 -
8 87
9 90, 94, 99

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 26/04/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 18, 18
2 20, 22
3 39, 38, 35, 31
4 40
5 56
6 67, 64, 66
7 -
8 87
9 90, 94, 99

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 26/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11
2 25, 23, 28
3 31
4 46
5 53
6 64
7 76, 74, 71
8 89, 87, 87
9 91, 90, 93, 96
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 87 30
G.7 360 604
G.6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G.5 8515 1437
G.4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G.3 10796 68413 86811 87469
G.2 85777 62139
G.1 58683 98096
G.ĐB 147991 231269

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 19/04/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 13, 15
2 26
3 36
4 49
5 52
6 63, 60
7 77
8 83, 84, 87
9 91, 96, 94, 93

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 19/04/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 11
2 28
3 39, 37, 33, 37, 30
4 46
5 58, 56
6 69, 69
7 -
8 81, 87
9 96, 98
Giải Gia Lai Gia Lai Gia Lai Ninh Thuận Ninh Thuận Ninh Thuận
G.8 30 30 30 57 57 57
G.7 654 654 654 827 827 827
G.6 5428 1951 4100 5428 1951 4100 5428 1951 4100 4136 4720 1163 4136 4720 1163 4136 4720 1163
G.5 4928 4928 4928 2465 2465 2465
G.4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
G.3 91108 96333 91108 96333 91108 96333 01238 79710 01238 79710 01238 79710
G.2 54143 54143 54143 80946 80946 80946
G.1 25210 25210 25210 60755 60755 60755
G.ĐB 403367 403367 403367 465562 465562 465562

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 12/04/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 00
1 10
2 22, 28, 28
3 33, 30
4 43
5 51, 54
6 67, 61, 61, 69
7 75, 74
8 80
9 -

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 12/04/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 00
1 10
2 22, 28, 28
3 33, 30
4 43
5 51, 54
6 67, 61, 61, 69
7 75, 74
8 80
9 -

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 12/04/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 00
1 10
2 22, 28, 28
3 33, 30
4 43
5 51, 54
6 67, 61, 61, 69
7 75, 74
8 80
9 -

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 12/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 15, 18, 11
2 20, 27
3 38, 36
4 46, 44
5 55, 58, 58, 57
6 62, 60, 65, 63
7 -
8 -
9 -

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 12/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 15, 18, 11
2 20, 27
3 38, 36
4 46, 44
5 55, 58, 58, 57
6 62, 60, 65, 63
7 -
8 -
9 -

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 12/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 15, 18, 11
2 20, 27
3 38, 36
4 46, 44
5 55, 58, 58, 57
6 62, 60, 65, 63
7 -
8 -
9 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận Ninh Thuận Gia Lai
G.8 95 74 74 95
G.7 151 062 062 151
G.6 4224 4511 2017 1159 6357 5270 1159 6357 5270 4224 4511 2017
G.5 1134 8678 8678 1134
G.4 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247
G.3 88796 ... 21591 27099 21591 27099 88796 72182
G.2 ... 89873 89873 30569
G.1 ... 67016 67016 05016
G.ĐB ... 329648 329648 854776

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 05/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 17
2 24
3 34
4 44, 49, 47
5 51
6 60, 64
7 -
8 85
9 96, 99, 95

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 05/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 14, 16
2 29, 24
3 31
4 48
5 59, 57
6 62
7 73, 78, 70, 74
8 89, 89
9 91, 99

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 05/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 14, 16
2 29, 24
3 31
4 48
5 59, 57
6 62
7 73, 78, 70, 74
8 89, 89
9 91, 99

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 05/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 11, 17
2 24
3 34
4 44, 49, 47
5 51
6 69, 60, 64
7 76
8 82, 85
9 96, 99, 95

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 6

XSMT Thứ 6 được mở thưởng vào lúc 17h15' Thứ 6 hàng tuần, trực tiếp từ trường quay của tỉnh đó. Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

KQXSMT Thứ 6 được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt. Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung Thứ 6 được update nhanh nhất tại website Kqxs.blog để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Mỗi tỉnh/thành ở miền Trung phát hành 1.000.000 vé số truyền thống loại 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần có 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, cụ thể như sau:
 3. Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
  Giải ĐB2.000.000.0006 số01
  Giải Nhất30.000.0005 số10
  Giải Nhì15.000.0005 số10
  Giải Ba10.000.0005 số20
  Giải Tư3.000.0005 số70
  Giải Năm1.000.0004 số100
  Giải Sáu400.0004 số300
  Giải Bảy200.0003 số1.000
  Giải Tám100.0002 số10.000

  Ngoài ra, kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần còn có 9 giải phụ giá trị và 45 giải khuyến khích dành cho những vé số sai một chữ số ở hàng trăm hoặc sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.

 4. Thông tin khác
  • Chọn mua vé số của những công ty xổ số uy tín.
  • Sử dụng các công cụ soi cầu của kqxs.blog để tìm ra con số may mắn.
  • Xem KQ XSMT thường xuyên để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.
  • Nếu trúng giải, bạn cần giữ vé số nguyên vẹn để làm thủ tục lĩnh thưởng.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có thể nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam, XS Mega, XS Power hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Kết quả xổ số 3 miền

Người chơi có thể xem XSMT trực tiếp hôm nay tại website Kqxs.blog. Tại đây chúng tôi luôn cập nhất các kết quả nhanh và chính xác nhất, cho tất cả các giải thưởng. Kqxs.blog còn cung cấp cho người đọc nhiều công cụ soi cầu hiện đại khác để chọn ra các con số may mắn. Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!