XSMN Thứ 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - SXMN Thu 5

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 68 81 73
G.7 791 170 267
G.6 1243 6241 9479 8861 1986 1312 1280 7236 1292
G.5 6925 8991 8003
G.4 72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249 98194 20844 60920 58567 85147 63824 71643 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342
G.3 02023 28134 65867 89686 41563 10409
G.2 74738 86265 40327
G.1 31450 35300 53477
G.ĐB 962539 772404 764175

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 22/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 23, 29, 25
3 39, 38, 34, 34
4 49, 43, 41
5 50, 56, 53
6 68
7 79
8 89
9 92, 91

Lô tô An Giang Thứ 5, 22/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 00
1 12
2 20, 24
3 -
4 44, 47, 43
5 -
6 65, 67, 67, 61
7 70
8 86, 86, 81
9 94, 91

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 22/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 03
1 -
2 27, 25
3 32, 36
4 42
5 50, 58
6 63, 61, 67
7 75, 77, 73
8 80
9 90, 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 63 34 34
G.7 874 279 478
G.6 3525 0601 0736 6542 1032 5290 1576 7479 2161
G.5 7553 6701 3721
G.4 97431 05985 16763 50772 86408 71517 53705 21385 13056 27515 51874 29720 82980 28545 41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193
G.3 14782 95662 27754 12420 79900 22396
G.2 21157 29875 59364
G.1 98030 99318 18051
G.ĐB 186526 374629 831043

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 15/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 05, 01
1 17
2 26, 25
3 30, 31, 36
4 -
5 57, 53
6 62, 63, 63
7 72, 74
8 82, 85
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 15/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 18, 15
2 29, 20, 20
3 32, 34
4 45, 42
5 54, 56
6 -
7 75, 74, 79
8 85, 80
9 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 15/02/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 21
3 34
4 43
5 51, 53
6 64, 61
7 78, 76, 79, 78
8 82, 86, 87
9 96, 93, 93
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 99 48 08
G.7 612 052 738
G.6 8240 3877 3750 1911 4717 3461 9138 3781 2073
G.5 0129 8674 6273
G.4 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216
G.3 44547 67309 24076 81978 23047 56472
G.2 13160 64077 98608
G.1 60905 66713 28150
G.ĐB 025605 167566 110946

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 08/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 05, 09
1 11, 12
2 23, 29, 29
3 -
4 47, 41, 40
5 50
6 60, 60
7 76, 77
8 -
9 94, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 08/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 11, 11, 17
2 21, 28
3 -
4 44, 48
5 52
6 66, 61
7 77, 76, 78, 75, 74
8 -
9 93, 91

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 08/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 06, 06, 03, 08
1 16
2 -
3 38, 38
4 46, 47, 42
5 50, 51
6 -
7 72, 70, 73, 73
8 81
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 13 84 48
G.7 027 048 371
G.6 4084 3837 2270 4835 2934 5092 9058 5448 0772
G.5 4487 8524 3652
G.4 97095 21524 98958 31812 64080 34310 96504 28051 93260 62645 86369 56176 59018 03659 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405
G.3 70709 79465 75967 05272 21379 47390
G.2 63253 94379 18490
G.1 15970 13479 60233
G.ĐB 549159 195536 398050

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 01/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 04
1 12, 10, 13
2 24, 27
3 37
4 -
5 59, 53, 58
6 65
7 70, 70
8 80, 87, 84
9 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 01/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 24
3 36, 35, 34
4 45, 48
5 51, 59
6 67, 60, 69
7 79, 79, 72, 76
8 84
9 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 01/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 -
3 33, 39, 39
4 48, 48
5 50, 56, 52, 58
6 -
7 79, 70, 71, 72, 71
8 80
9 90, 90
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 48 30 73
G.7 823 196 653
G.6 0008 5473 3659 0995 7331 0767 4833 3944 7101
G.5 7013 3815 3820
G.4 20488 98545 97417 04021 83124 45038 83825 96970 63105 78962 24949 48059 97880 10872 83996 11122 45205 91240 66391 37562 10874
G.3 77492 30130 07707 92998 70152 90511
G.2 48784 50341 37036
G.1 97154 90363 41009
G.ĐB 742678 613460 089436

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/01/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 17, 13
2 21, 24, 25, 23
3 30, 38
4 45, 48
5 54, 59
6 -
7 78, 73
8 84, 88
9 92

Lô tô An Giang Thứ 5, 25/01/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 05
1 15
2 -
3 31, 30
4 41, 49
5 59
6 60, 63, 62, 67
7 70, 72
8 80
9 98, 95, 96

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 05, 01
1 11
2 22, 20
3 36, 36, 33
4 40, 44
5 52, 53
6 62
7 74, 73
8 -
9 96, 91
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 49 87 39
G.7 724 190 139
G.6 1520 5950 1920 4975 9789 1765 9823 4610 0772
G.5 8828 3606 5050
G.4 74069 40125 92730 67924 39838 93736 70974 82194 76002 70167 49388 76490 02125 88154 99878 88417 90693 05724 04499 91620 21551
G.3 22761 29644 78449 98784 76390 16613
G.2 80096 14919 21082
G.1 52020 34468 45605
G.ĐB 993362 567982 487423

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 20, 25, 24, 28, 20, 20, 24
3 30, 38, 36
4 44, 49
5 50
6 62, 61, 69
7 74
8 -
9 96

Lô tô An Giang Thứ 5, 18/01/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 06
1 19
2 25
3 -
4 49
5 54
6 68, 67, 65
7 75
8 82, 84, 88, 89, 87
9 94, 90, 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/01/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 13, 17, 10
2 23, 24, 20, 23
3 39, 39
4 -
5 51, 50
6 -
7 78, 72
8 82
9 90, 93, 99
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 64 80 63
G.7 939 453 516
G.6 1911 1965 1314 2095 2864 4844 9175 5116 2717
G.5 2538 7570 8931
G.4 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 11345 30441 96498 32843 14320 01078 81723 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161
G.3 14794 47156 51224 70899 54361 70423
G.2 31721 38037 84488
G.1 44488 99469 63387
G.ĐB 934958 056279 461875

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 11/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 14
2 21
3 31, 38, 39
4 47
5 58, 56
6 65, 64
7 -
8 88, 85
9 94, 97, 94, 94, 97

Lô tô An Giang Thứ 5, 11/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 24, 20, 23
3 37
4 45, 41, 43, 44
5 53
6 69, 64
7 79, 78, 70
8 80
9 99, 98, 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 11/01/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 16, 17, 16
2 23
3 34, 31, 31
4 45
5 53
6 61, 63, 61, 63
7 75, 75
8 87, 88
9 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 5

Xổ số miền Nam Thứ 5 (XSMN Thứ 5) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 5 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 5 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 5 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 5, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 5 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!