XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - SXMT Chu Nhat

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 42 15 65
G.7 620 156 913
G.6 2633 6973 9013 5343 3045 4773 7291 9110 4347
G.5 4876 3378 8687
G.4 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027
G.3 43477 49775 14644 39315 57410 75164
G.2 37145 41847 01575
G.1 88134 27672 70700
G.ĐB 168831 798207 756893

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 16/06/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 14, 19, 13
2 20
3 31, 34, 36, 38, 33
4 45, 42
5 54
6 -
7 77, 75, 76, 73
8 82
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 16/06/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 15, 16, 18, 15
2 26, 29
3 -
4 47, 44, 43, 45
5 56
6 -
7 72, 71, 75, 78, 73
8 81
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 16/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 10, 19, 10, 13
2 23, 24, 27
3 -
4 47
5 -
6 64, 65
7 75
8 89, 87
9 93, 97, 93, 91
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 22 74 80
G.7 937 726 601
G.6 0050 8918 5702 5730 3203 8573 5174 4831 7900
G.5 2747 4655 3049
G.4 88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948
G.3 87560 34287 72412 13051 16146 74631
G.2 62907 44509 79776
G.1 68310 95420 46362
G.ĐB 720702 083627 831147

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 09/06/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 07, 03, 02
1 10, 18
2 22
3 39, 37
4 40, 47
5 55, 50
6 60
7 -
8 87, 89
9 96, 98

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 09/06/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 03
1 12
2 27, 20, 23, 25, 26
3 33, 30
4 -
5 51, 55
6 66
7 73, 74
8 86
9 93

Lô tô Huế Chủ Nhật, 09/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 16
2 24
3 31, 31
4 47, 46, 48, 49
5 54
6 62, 69
7 76, 78, 74
8 84, 80
9 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 34 12 75
G.7 422 565 500
G.6 9123 8720 3539 5624 7222 3866 2660 2462 4712
G.5 8751 3984 4437
G.4 28421 40072 95592 37620 68406 76710 05247 30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199 00848 52355 64931 06979 65851 52336 06426
G.3 58346 75275 22618 28378 82225 54440
G.2 61804 27580 04812
G.1 55513 84990 85768
G.ĐB 084132 107816 356024

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 02/06/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 13, 10
2 21, 20, 23, 20, 22
3 32, 39, 34
4 46, 47
5 51
6 -
7 75, 72
8 -
9 92

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 02/06/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 16, 18, 12
2 24, 22
3 -
4 43
5 55, 59, 52
6 63, 66, 65
7 78
8 80, 84
9 90, 99

Lô tô Huế Chủ Nhật, 02/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 12, 12
2 24, 25, 26
3 31, 36, 37
4 40, 48
5 55, 51
6 68, 60, 62
7 79, 75
8 -
9 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 79 36 57
G.7 285 405 157
G.6 5196 3481 3243 3776 6702 5742 1484 7258 6490
G.5 8751 6215 0956
G.4 98918 21097 92334 65407 28483 25384 85512 70172 81041 41556 25685 11900 25330 31356 11583 87566 76870 30662 53813 12241 67032
G.3 02839 96116 74690 21801 16117 01829
G.2 85452 90756 99145
G.1 83429 44949 88351
G.ĐB 051987 255020 306035

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 26/05/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 16, 18, 12
2 29
3 39, 34
4 43
5 52, 51
6 -
7 79
8 87, 83, 84, 81, 85
9 97, 96

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 26/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 00, 02, 05
1 15
2 20
3 30, 36
4 49, 41, 42
5 56, 56, 56
6 -
7 72, 76
8 85
9 90

Lô tô Huế Chủ Nhật, 26/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 13
2 29
3 35, 32
4 45, 41
5 51, 56, 58, 57, 57
6 66, 62
7 70
8 83, 84
9 90
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 39 06 45
G.7 425 573 065
G.6 7919 3574 2056 7090 6133 8510 8325 7038 7818
G.5 3538 9792 6295
G.4 75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610 39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188 43607 69026 64172 40506 65931 77720 00746
G.3 58839 94058 89275 95067 93142 44156
G.2 38556 14112 99655
G.1 15570 49802 85188
G.ĐB 298117 839184 979256

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 11, 10, 19
2 25
3 39, 38, 39
4 48, 48, 44
5 56, 58, 56
6 -
7 70, 72, 75, 74
8 -
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/05/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 06, 06
1 12, 15, 10
2 29
3 33
4 -
5 -
6 67
7 75, 74, 73
8 84, 86, 83, 88
9 92, 90

Lô tô Huế Chủ Nhật, 19/05/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 18
2 26, 20, 25
3 31, 38
4 42, 46, 45
5 56, 55, 56
6 65
7 72
8 88
9 95
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 42 23 80
G.7 422 225 500
G.6 6759 1156 1636 1667 5119 8554 3517 2598 9571
G.5 4966 1904 1009
G.4 83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764 02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532 95372 93800 49646 75312 23986 16313 08074
G.3 41565 29865 15442 17891 15218 85265
G.2 76408 56286 36444
G.1 39521 12096 31072
G.ĐB 293762 756179 643774

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/05/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 10, 18
2 21, 22
3 36
4 43, 42
5 56, 59, 56
6 62, 65, 65, 64, 66
7 76
8 82
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 12/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 19
2 22, 26, 25, 23
3 38, 32
4 42
5 54, 54
6 67
7 79
8 86
9 96, 91, 90

Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 09, 00
1 18, 12, 13, 17
2 -
3 -
4 44, 46
5 -
6 65
7 74, 72, 72, 74, 71
8 86, 80
9 98
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 99 89 03
G.7 662 712 464
G.6 5891 0155 9660 8549 0719 6344 2328 3434 2479
G.5 2433 2616 2768
G.4 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178 04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010
G.3 78645 26516 55215 82410 29451 20215
G.2 51587 41357 67574
G.1 93932 81902 81306
G.ĐB 300892 992050 942752

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/05/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 16, 15
2 25
3 32, 33
4 45, 42, 46, 43
5 55
6 62, 60, 62
7 -
8 87
9 92, 91, 99

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/05/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 15, 10, 19, 16, 19, 12
2 -
3 38
4 49, 47, 49, 44
5 50, 57
6 -
7 71, 78
8 84, 89
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/05/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 03
1 15, 10
2 21, 28
3 39, 34
4 49
5 52, 51, 52
6 61, 68, 64
7 74, 70, 79
8 -
9 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Chủ Nhật

XSMT Chủ Nhật được mở thưởng vào lúc 17h15' Chủ Nhật hàng tuần, trực tiếp từ trường quay của tỉnh đó. Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

KQXSMT Chủ Nhật được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt. Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung Chủ Nhật được update nhanh nhất tại website Kqxs.blog để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Mỗi tỉnh/thành ở miền Trung phát hành 1.000.000 vé số truyền thống loại 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần có 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, cụ thể như sau:
 3. Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
  Giải ĐB2.000.000.0006 số01
  Giải Nhất30.000.0005 số10
  Giải Nhì15.000.0005 số10
  Giải Ba10.000.0005 số20
  Giải Tư3.000.0005 số70
  Giải Năm1.000.0004 số100
  Giải Sáu400.0004 số300
  Giải Bảy200.0003 số1.000
  Giải Tám100.0002 số10.000

  Ngoài ra, kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần còn có 9 giải phụ giá trị và 45 giải khuyến khích dành cho những vé số sai một chữ số ở hàng trăm hoặc sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.

 4. Thông tin khác
  • Chọn mua vé số của những công ty xổ số uy tín.
  • Sử dụng các công cụ soi cầu của kqxs.blog để tìm ra con số may mắn.
  • Xem KQ XSMT thường xuyên để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.
  • Nếu trúng giải, bạn cần giữ vé số nguyên vẹn để làm thủ tục lĩnh thưởng.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có thể nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam, XS Mega, XS Power hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Kết quả xổ số 3 miền

Người chơi có thể xem XSMT trực tiếp hôm nay tại website Kqxs.blog. Tại đây chúng tôi luôn cập nhất các kết quả nhanh và chính xác nhất, cho tất cả các giải thưởng. Kqxs.blog còn cung cấp cho người đọc nhiều công cụ soi cầu hiện đại khác để chọn ra các con số may mắn. Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!