XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần - SXMT Chu Nhat

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 13 54 47
G.7 515 178 591
G.6 3805 6374 6658 8443 6586 4792 1583 9440 0479
G.5 2681 6410 2202
G.4 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702
G.3 00632 68313 84909 96619 32391 23793
G.2 09515 11035 52834
G.1 33864 08116 58167
G.ĐB 057576 045153 276110

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 15, 13, 15, 13
2 20, 28
3 32, 35
4 -
5 58
6 64, 64, 65, 60
7 76, 79, 74
8 81
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 16, 19, 10
2 -
3 35
4 47, 43
5 53, 57, 54
6 64
7 78, 78
8 87, 82, 86
9 99, 92

Lô tô Huế Chủ Nhật, 25/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 10
2 29
3 34
4 40, 47
5 51
6 67, 65
7 77, 78, 76, 79
8 83
9 91, 93, 91
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 30 05 16
G.7 560 462 989
G.6 8276 8989 3964 5393 0020 5386 1190 4623 5051
G.5 9945 4930 2191
G.4 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054
G.3 13810 07635 99538 55270 33731 46617
G.2 01875 39217 43843
G.1 68374 32864 70109
G.ĐB 195624 977947 595802

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 18/02/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 10
2 24, 27, 20
3 35, 35, 30
4 48, 45
5 59
6 64, 60
7 74, 75, 73, 76
8 89
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 18/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 17, 12, 14
2 26, 20
3 38, 30
4 47
5 54, 56
6 64, 61, 62
7 70
8 86
9 93

Lô tô Huế Chủ Nhật, 18/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 09, 05, 02
1 17, 16, 16
2 23
3 31, 31
4 43
5 54, 51
6 -
7 -
8 82, 87, 89
9 91, 90
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 98 81 50
G.7 572 386 856
G.6 932 1708 0202 8315 2377 1232 1177 0465 6468
G.5 9334 1723 0071
G.4 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102
G.3 43684 00037 67184 80252 26275 99259
G.2 72446 35903 15286
G.1 15341 49049 19753
G.ĐB 881049 965046 615244

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 11/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 02
1 11
2 24, 23
3 37, 34, 32
4 49, 41, 46, 48
5 -
6 66
7 73, 79, 72
8 84
9 98

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 11/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 11, 15
2 23
3 32
4 46, 49
5 52, 54, 50
6 66, 63
7 77
8 84, 85, 84, 86, 81
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 11/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 19
2 20
3 -
4 44
5 53, 59, 56, 56, 50
6 65, 65, 68
7 75, 71, 77
8 86
9 99
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 36 73 97
G.7 422 605 040
G.6 2430 6634 9691 4011 4613 0442 3236 1848 4997
G.5 3993 6524 3003
G.4 65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669 57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314
G.3 55438 71877 02076 99078 79132 43788
G.2 97467 92358 23003
G.1 86128 22851 40535
G.ĐB 008488 795661 998266

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 04/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 -
2 28, 22
3 38, 30, 34, 36
4 46, 44
5 -
6 67, 60
7 77
8 88, 80
9 90, 93, 91

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 04/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 18, 11, 13
2 24
3 -
4 44, 46, 42
5 51, 58, 57
6 61, 68, 69
7 76, 78, 71, 73
8 -
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 04/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 01, 03
1 14
2 28, 29
3 35, 32, 36
4 48, 40
5 -
6 66, 64
7 75
8 88
9 94, 97, 97
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 66 21 70
G.7 137 972 796
G.6 3759 0444 1589 7754 5441 7527 8835 8488 2519
G.5 8409 3616 6453
G.4 27262 50929 45324 38391 01865 50176 96931 94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726 65545 76126 82501 48441 05294 88845 84566
G.3 95984 60025 44357 03656 51493 11336
G.2 82568 50144 37211
G.1 42734 35448 01917
G.ĐB 075089 244215 085111

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 25, 29, 24
3 34, 31, 37
4 44
5 59
6 68, 62, 65, 66
7 76
8 89, 84, 89
9 91

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/01/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 15, 16
2 22, 26, 27, 21
3 -
4 48, 44, 42, 44, 41
5 57, 56, 55, 57, 54
6 -
7 72
8 -
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/01/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 17, 11, 19
2 26
3 36, 35
4 45, 41, 45
5 53
6 66
7 70
8 88
9 93, 94, 96
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 93 21 34
G.7 552 267 103
G.6 2921 2593 9026 7364 9151 7695 3876 5459 3470
G.5 8873 8803 4829
G.4 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724
G.3 45995 46843 41142 36299 61190 56504
G.2 87142 69665 64169
G.1 80257 89378 97755
G.ĐB 326998 864267 081510

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 21/01/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 21, 26
3 37
4 42, 43
5 57, 53, 56, 52
6 62
7 73
8 87
9 98, 95, 99, 93, 93

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/01/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 10
2 29, 21, 21
3 -
4 42, 45
5 51
6 67, 65, 64, 67
7 78
8 89
9 99, 99, 95

Lô tô Huế Chủ Nhật, 21/01/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 00, 03
1 10, 10
2 24, 29
3 34
4 -
5 55, 59
6 69, 64, 65
7 76, 76, 70
8 89
9 90
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 20 98 07
G.7 575 552 256
G.6 5816 6888 7414 3809 4520 8381 3219 7384 7926
G.5 8631 6780 1994
G.4 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 51907 94932 40059 83986 53789 22490 58732
G.3 31075 18577 39810 49983 61273 41070
G.2 80012 11667 75625
G.1 62182 11774 50139
G.ĐB 852112 980888 157475

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 12, 16, 14
2 22, 20
3 38, 31
4 -
5 56
6 -
7 75, 77, 78, 75
8 82, 88, 88
9 94, 95

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 12
2 27, 28, 20
3 -
4 -
5 52
6 67, 65, 61, 66
7 74
8 88, 83, 84, 80, 81
9 98

Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/01/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 19
2 25, 26
3 39, 32, 32
4 -
5 59, 56
6 -
7 75, 73, 70
8 86, 89, 84
9 90, 94

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Chủ Nhật

XSMT Chủ Nhật được mở thưởng vào lúc 17h15' Chủ Nhật hàng tuần, trực tiếp từ trường quay của tỉnh đó. Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

KQXSMT Chủ Nhật được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt. Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung Chủ Nhật được update nhanh nhất tại website Kqxs.blog để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Mỗi tỉnh/thành ở miền Trung phát hành 1.000.000 vé số truyền thống loại 6 chữ số, mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần có 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, cụ thể như sau:
 3. Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
  Giải ĐB2.000.000.0006 số01
  Giải Nhất30.000.0005 số10
  Giải Nhì15.000.0005 số10
  Giải Ba10.000.0005 số20
  Giải Tư3.000.0005 số70
  Giải Năm1.000.0004 số100
  Giải Sáu400.0004 số300
  Giải Bảy200.0003 số1.000
  Giải Tám100.0002 số10.000

  Ngoài ra, kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần còn có 9 giải phụ giá trị và 45 giải khuyến khích dành cho những vé số sai một chữ số ở hàng trăm hoặc sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.

 4. Thông tin khác
  • Chọn mua vé số của những công ty xổ số uy tín.
  • Sử dụng các công cụ soi cầu của kqxs.blog để tìm ra con số may mắn.
  • Xem KQ XSMT thường xuyên để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.
  • Nếu trúng giải, bạn cần giữ vé số nguyên vẹn để làm thủ tục lĩnh thưởng.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
  • Người trúng giải xổ số miền Trung có thể nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam, XS Mega, XS Power hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Kết quả xổ số 3 miền

Người chơi có thể xem XSMT trực tiếp hôm nay tại website Kqxs.blog. Tại đây chúng tôi luôn cập nhất các kết quả nhanh và chính xác nhất, cho tất cả các giải thưởng. Kqxs.blog còn cung cấp cho người đọc nhiều công cụ soi cầu hiện đại khác để chọn ra các con số may mắn. Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!