XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - SXMN Thu 2

Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 99 92 43
G.7 075 495 207
G.6 9048 3459 1867 8208 0098 8123 7407 2905 8650
G.5 8167 5263 4675
G.4 88707 98442 29162 73894 38802 07434 83136 22544 67114 30752 44123 02419 98098 22650 77172 12411 29861 70105 74333 44086 28897
G.3 21121 57898 81168 12095 96611 75655
G.2 33324 87035 43853
G.1 15989 26974 72292
G.ĐB 172724 361025 627736

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 19/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 02
1 -
2 24, 24, 21
3 34, 36
4 42, 48
5 59
6 62, 67, 67
7 75
8 89
9 98, 94, 99

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 19/02/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 19
2 25, 23, 23
3 35
4 44
5 52, 50
6 68, 63
7 74
8 -
9 95, 98, 98, 95, 92

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 19/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 07, 05, 07
1 11, 11
2 -
3 36, 33
4 43
5 53, 55, 50
6 61
7 72, 75
8 86
9 92, 97
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 37 87 37
G.7 501 948 988
G.6 9590 5004 7980 2774 5946 7270 7346 8076 6625
G.5 3201 9642 8016
G.4 34719 31615 89293 91841 13568 93396 54828 74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236 10257 89654 24639 61275 47629 67391 37612
G.3 43258 04131 14149 86922 01246 77730
G.2 63095 60486 63736
G.1 06495 00289 78832
G.ĐB 433361 659427 261568

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 12/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 04, 01
1 19, 15
2 28
3 31, 37
4 41
5 58
6 61, 68
7 -
8 80
9 95, 95, 93, 96, 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 12/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 27, 22, 24
3 36
4 49, 41, 48, 42, 46, 48
5 -
6 -
7 72, 74, 70
8 89, 86, 80, 87
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 12/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 16
2 29, 25
3 32, 36, 30, 39, 37
4 46, 46
5 57, 54
6 68
7 75, 76
8 88
9 91
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 13 45 44
G.7 270 628 827
G.6 9163 8353 5506 3224 6978 6477 2085 7413 1287
G.5 9675 6213 4140
G.4 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556
G.3 68322 79038 88878 29537 85414 82658
G.2 16472 72389 74561
G.1 25103 35915 36385
G.ĐB 983646 215543 219975

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 05/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 06
1 12, 13
2 22
3 38, 38, 36
4 46, 46
5 53
6 63
7 72, 73, 75, 70
8 -
9 99

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 05/02/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 15, 13
2 24, 28
3 37
4 43, 47, 45, 41, 45
5 58
6 65
7 78, 76, 78, 77
8 89
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 05/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 13
2 27
3 33
4 42, 40, 44
5 58, 58, 56
6 61, 61, 63
7 75
8 85, 81, 85, 87
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 58 33 62
G.7 968 369 611
G.6 9597 7106 9330 6589 7286 9298 6656 8555 8931
G.5 8620 0772 4971
G.4 03725 90537 74819 31356 02831 96983 58898 04065 15968 93649 47270 10533 14458 73077 03148 35314 39145 47890 82679 51291 12425
G.3 18114 80292 36217 82434 10695 19594
G.2 33927 82819 40539
G.1 14199 66290 80256
G.ĐB 046413 252764 271422

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/01/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 13, 14, 19
2 27, 25, 20
3 37, 31, 30
4 -
5 56, 58
6 68
7 -
8 83
9 99, 92, 98, 97

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 17
2 -
3 34, 33, 33
4 49
5 58
6 64, 65, 68, 69
7 70, 77, 72
8 89, 86
9 90, 98

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 11
2 22, 25
3 39, 31
4 48, 45
5 56, 56, 55
6 62
7 79, 71
8 -
9 95, 94, 90, 91
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 57 93 89
G.7 159 744 970
G.6 2598 9725 5388 7611 1547 9312 0585 3598 0106
G.5 1309 1237 9497
G.4 95857 19139 46833 41162 18701 51000 95811 98899 36921 85535 75074 07059 24586 60979 77434 11541 57258 91177 71408 28577 42439
G.3 67438 36498 78777 36932 53125 19015
G.2 56153 65890 72682
G.1 96362 57775 28717
G.ĐB 121543 383815 063778

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/01/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 00, 09
1 11
2 25
3 38, 39, 33
4 43
5 53, 57, 59, 57
6 62, 62
7 -
8 88
9 98, 98

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 11, 12
2 21
3 32, 35, 37
4 47, 44
5 59
6 -
7 75, 77, 74, 79
8 86
9 90, 99, 93

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/01/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 06
1 17, 15
2 25
3 34, 39
4 41
5 58
6 -
7 78, 77, 77, 70
8 82, 85, 89
9 97, 98
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 97 86 82
G.7 831 577 400
G.6 0424 7857 5755 6546 6724 8266 1082 2478 8182
G.5 8457 0976 4167
G.4 14576 80905 48885 60474 56679 53372 31091 25138 50939 31338 03074 86621 47158 77398 56440 63523 97696 26096 29883 38897 08440
G.3 06172 05926 64881 41990 80650 65410
G.2 22508 32225 49798
G.1 95132 51502 97100
G.ĐB 184783 473495 492570

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/01/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 -
2 26, 24
3 32, 31
4 -
5 57, 57, 55
6 -
7 72, 76, 74, 79, 72
8 83, 85
9 91, 97

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/01/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 25, 21, 24
3 38, 39, 38
4 46
5 58
6 66
7 74, 76, 77
8 81, 86
9 95, 90, 98

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/01/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 10
2 23
3 -
4 40, 40
5 50
6 67
7 70, 78
8 83, 82, 82, 82
9 98, 96, 96, 97
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 34 97 64
G.7 364 116 608
G.6 1291 6519 9477 6506 9350 6745 4034 4226 9012
G.5 1739 6451 0181
G.4 47010 75728 77917 43266 20000 90849 88409 76694 49980 65068 14198 24034 82886 72777 32439 75681 94300 39404 55557 09501 94132
G.3 27891 06501 24303 82902 32666 02889
G.2 01689 28553 56623
G.1 08276 12445 41588
G.ĐB 037227 600981 657088

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 08/01/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 00, 09
1 10, 17, 19
2 27, 28
3 39, 34
4 49
5 -
6 66, 64
7 76, 77
8 89
9 91, 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 08/01/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 06
1 16
2 -
3 34
4 45, 45
5 53, 51, 50
6 68
7 77
8 81, 80, 86
9 94, 98, 97

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 08/01/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 01, 08
1 12
2 23, 26
3 39, 32, 34
4 -
5 57
6 66, 64
7 -
8 88, 88, 89, 81, 81
9 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 2

Xổ số miền Nam Thứ 2 (XSMN Thứ 2) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 2 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 2 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 2 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 2, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 2 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!