XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - SXMN Thu 2

Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 85 53 65
G.7 652 452 010
G.6 6618 3005 4307 4326 6767 9475 4249 1301 3927
G.5 1931 8579 2758
G.4 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902
G.3 24794 79754 75330 05031 41083 41556
G.2 92683 82289 42962
G.1 37865 79275 98835
G.ĐB 817292 982772 287839

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 11, 10, 18
2 -
3 31
4 48
5 54, 59, 52
6 65
7 -
8 83, 84, 85
9 92, 94, 91, 93

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 -
2 26
3 30, 31, 37
4 42, 48
5 52, 53
6 63, 67
7 72, 75, 75, 79, 75
8 89
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 02, 01
1 13, 10
2 29, 20, 27
3 39, 35
4 49
5 56, 58
6 62, 65
7 71, 72
8 83
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 38 64 30
G.7 649 214 677
G.6 9782 5090 4323 9918 7477 0377 6376 8904 3840
G.5 9344 3667 5865
G.4 01892 79035 04069 85661 92539 22624 74152 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101
G.3 76210 98118 77280 81465 63157 49949
G.2 48222 27762 41841
G.1 35512 51682 11246
G.ĐB 968020 031128 071363

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 10, 18
2 20, 22, 24, 23
3 35, 39, 38
4 44, 49
5 52
6 69, 61
7 -
8 82
9 92, 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 13/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 10, 18, 14
2 28, 20
3 36
4 -
5 -
6 62, 65, 66, 67, 64
7 77, 77, 77
8 82, 80
9 91

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 13/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 04
1 -
2 -
3 30
4 46, 41, 49, 40
5 57
6 63, 64, 68, 65
7 76, 77
8 80
9 97, 90
Giải TP.HCM TP.HCM Đồng Tháp Đồng Tháp Cà Mau Cà Mau
G.8 20 20 71 71 94 94
G.7 035 035 932 932 461 461
G.6 8249 1183 9938 8249 1183 9938 0068 1110 7296 0068 1110 7296 2623 3964 3293 2623 3964 3293
G.5 4487 4487 9557 9557 0275 0275
G.4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
G.3 64996 70372 64996 70372 46989 78291 46989 78291 49917 15689 49917 15689
G.2 99786 99786 63877 63877 12851 12851
G.1 97762 97762 96193 96193 50180 50180
G.ĐB 833301 833301 654038 654038 838679 838679

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 -
2 20
3 38, 35
4 49
5 58, 58
6 62
7 72, 79
8 86, 81, 87, 83
9 96, 95, 93

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 -
2 20
3 38, 35
4 49
5 58, 58
6 62
7 72, 79
8 86, 81, 87, 83
9 96, 95, 93

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 10, 10
2 -
3 38, 39, 31, 32
4 -
5 57
6 68, 68
7 77, 71
8 89, 89
9 93, 91, 97, 96

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 10, 10
2 -
3 38, 39, 31, 32
4 -
5 57
6 68, 68
7 77, 71
8 89, 89
9 93, 91, 97, 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 16
2 23
3 39, 31
4 40
5 51
6 61, 64, 61
7 79, 79, 75
8 80, 89
9 90, 93, 94

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 16
2 23
3 39, 31
4 40
5 51
6 61, 64, 61
7 79, 79, 75
8 80, 89
9 90, 93, 94
Giải TP.HCM TP.HCM Đồng Tháp Đồng Tháp Cà Mau Cà Mau
G.8 11 11 48 48 56 56
G.7 249 249 417 417 118 118
G.6 7277 9218 3780 7277 9218 3780 8231 5011 3447 8231 5011 3447 4383 1943 9872 4383 1943 9872
G.5 9412 9412 5177 5177 8726 8726
G.4 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179
G.3 44130 62631 44130 62631 82581 80859 82581 80859 78938 72139 78938 72139
G.2 10798 10798 53483 53483 97312 97312
G.1 95677 95677 00449 00449 65016 65016
G.ĐB 393297 393297 994054 994054 209675 209675

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/04/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 12, 18, 11
2 -
3 30, 31, 30
4 49
5 -
6 60
7 77, 73, 77, 77
8 88, 80
9 97, 98

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/04/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 12, 18, 11
2 -
3 30, 31, 30
4 49
5 -
6 60
7 77, 73, 77, 77
8 88, 80
9 97, 98

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 12, 11, 17
2 -
3 31
4 49, 47, 48
5 54, 59, 58
6 62
7 77
8 83, 81, 85
9 93, 95

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 12, 11, 17
2 -
3 31
4 49, 47, 48
5 54, 59, 58
6 62
7 77
8 83, 81, 85
9 93, 95

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 12, 15, 13, 18
2 26
3 38, 39
4 43
5 58, 56
6 -
7 75, 73, 79, 72
8 87, 83
9 91

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 12, 15, 13, 18
2 26
3 38, 39
4 43
5 58, 56
6 -
7 75, 73, 79, 72
8 87, 83
9 91
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 89 36 89
G.7 630 717 409
G.6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
G.5 6452 8845 5316
G.4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
G.3 58414 12911 17597 84172 28904 94086
G.2 76422 23089 59902
G.1 10690 78848 23148
G.ĐB 689897 760456 641398

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/04/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 14, 11
2 22, 25, 23, 26
3 30
4 42, 42
5 58, 52, 58
6 -
7 78
8 89
9 97, 90, 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/04/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 17
2 21
3 36
4 48, 43, 40, 45
5 56, 57, 53, 57
6 65
7 72
8 89
9 97, 90, 94

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/04/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 06, 04, 09
1 16
2 27
3 36
4 48
5 -
6 60, 60
7 76, 70, 73
8 86, 85, 89
9 98
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 98 41 35
G.7 494 833 148
G.6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
G.5 3468 5548 7848
G.4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
G.3 91018 28489 91127 49515 14948 24529
G.2 63050 26044 71133
G.1 24696 51884 45450
G.ĐB 903684 746822 806843

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/04/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 18, 16
2 22, 20
3 -
4 -
5 50
6 67, 68
7 78, 73, 79
8 84, 89
9 96, 92, 97, 94, 98

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 18, 14, 19
2 22, 27, 22
3 33
4 44, 43, 49, 48, 41
5 53, 50
6 67
7 -
8 84, 88
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 29
3 33, 30, 39, 35
4 43, 48, 48, 48
5 50, 56, 58
6 65, 68
7 76
8 80, 87
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 35 94 21
G.7 190 329 389
G.6 4191 4489 3914 3115 3225 0078 3869 5295 7772
G.5 2524 0037 5003
G.4 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297
G.3 61472 28640 54419 78499 38391 10114
G.2 06394 55890 05996
G.1 98034 25639 40772
G.ĐB 529215 516068 037856

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 08/04/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 15, 14
2 24
3 34, 35
4 40, 43, 47
5 56
6 -
7 72
8 88, 89
9 94, 98, 98, 91, 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 08/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 15
2 24, 26, 27, 25, 29
3 39, 37
4 44, 46
5 56
6 68
7 78
8 85
9 90, 99, 94

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 08/04/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 03
1 14, 14
2 21
3 -
4 49
5 56, 55
6 69
7 72, 72
8 89
9 96, 91, 96, 97, 95

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 2

Xổ số miền Nam Thứ 2 (XSMN Thứ 2) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 2 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 2 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 2 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 2, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 2 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!