XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4

Giải Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Cần Thơ Cần Thơ Sóc Trăng Sóc Trăng Sóc Trăng
G.8 68 68 68 62 62 93 93 93
G.7 478 478 478 586 586 120 120 120
G.6 8374 9291 3604 8374 9291 3604 8374 9291 3604 3729 0702 9289 3729 0702 9289 5616 0448 1925 5616 0448 1925 5616 0448 1925
G.5 2449 2449 2449 3854 3854 1870 1870 1870
G.4 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920
G.3 13638 46192 13638 46192 13638 46192 53677 ... 53677 ... 65328 25988 65328 25988 65328 25988
G.2 14131 14131 14131 ... ... 39817 39817 39817
G.1 89456 89456 89456 ... ... 09717 09717 09717
G.ĐB ... ... ... ... ... 425740 425740 425740

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 23
3 31, 38
4 49, 49
5 56, 54, 57
6 68
7 74, 78
8 87, 89
9 92, 98, 91

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 23
3 31, 38
4 49, 49
5 56, 54, 57
6 68
7 74, 78
8 87, 89
9 92, 98, 91

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 23
3 31, 38
4 49, 49
5 56, 54, 57
6 68
7 74, 78
8 87, 89
9 92, 98, 91

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 28, 29
3 32
4 49
5 54
6 67, 62
7 77, 71
8 87, 89, 86
9 91

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 28, 29
3 32
4 49
5 54
6 67, 62
7 77, 71
8 87, 89, 86
9 91

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17, 13, 16
2 28, 20, 25, 20
3 31
4 40, 48
5 58
6 61
7 76, 70
8 88, 81
9 93

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17, 13, 16
2 28, 20, 25, 20
3 31
4 40, 48
5 58
6 61
7 76, 70
8 88, 81
9 93

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17, 13, 16
2 28, 20, 25, 20
3 31
4 40, 48
5 58
6 61
7 76, 70
8 88, 81
9 93
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 00 56 79
G.7 465 958 169
G.6 1820 0974 1725 9909 7319 1272 2577 6018 3090
G.5 1996 9786 7384
G.4 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029 05968 23324 01261 45513 90511 01711 43711
G.3 78874 67427 63570 30827 50037 22652
G.2 16422 00183 54961
G.1 39714 85205 08226
G.ĐB 496201 024603 981141

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03, 00
1 14
2 22, 27, 27, 20, 25
3 -
4 49, 43
5 59
6 63, 65
7 74, 74
8 88
9 96

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/02/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 09
1 19
2 27, 29
3 -
4 -
5 58, 56
6 69
7 70, 77, 72
8 83, 84, 85, 86, 86
9 90

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 11, 11, 11, 18
2 26, 24
3 37
4 41
5 52
6 61, 68, 61, 69
7 77, 79
8 84
9 90
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 46 64 25
G.7 859 688 310
G.6 2217 2767 2955 9860 6016 5855 6732 2068 8168
G.5 9544 4553 0866
G.4 23691 44883 33670 70404 91023 92338 08273 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734 44390 45402 95194 91230 67685 19220 29191
G.3 88179 65177 29688 99775 21692 86756
G.2 35258 51130 57138
G.1 48535 64759 74862
G.ĐB 318678 496955 090196

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 17
2 23
3 35, 38
4 44, 46
5 58, 55, 59
6 67
7 78, 79, 77, 70, 73
8 83
9 91

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 10, 16
2 29
3 30, 30, 34
4 -
5 55, 59, 53, 55
6 64, 66, 60, 64
7 75
8 88, 88
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 10
2 20, 25
3 38, 30, 32
4 -
5 56
6 62, 66, 68, 68
7 -
8 85
9 96, 92, 90, 94, 91
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 55 90 72
G.7 018 496 273
G.6 6971 2556 5387 4072 9438 3865 1103 6376 0857
G.5 4300 2218 6414
G.4 91260 17367 58513 95682 61806 51211 83433 35939 41884 85754 74009 37024 27378 00661 45301 10149 48496 75111 70947 53463 42190
G.3 51845 47409 47092 32139 05222 16879
G.2 57446 95356 03676
G.1 04877 34903 76912
G.ĐB 922096 029325 753990

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 31/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 06, 00
1 13, 11, 18
2 -
3 33
4 46, 45
5 56, 55
6 60, 67
7 77, 71
8 82, 87
9 96

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 31/01/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 18
2 25, 24
3 39, 39, 38
4 -
5 56, 54
6 61, 65
7 78, 72
8 84
9 92, 96, 90

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 31/01/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 12, 11, 14
2 22
3 -
4 49, 47
5 57
6 63
7 76, 79, 76, 73, 72
8 -
9 90, 96, 90
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 22 19 60
G.7 087 081 884
G.6 2268 1107 7190 5325 5477 9921 7017 5641 4752
G.5 9515 7688 6192
G.4 51131 67189 03341 34872 11314 62960 00370 67586 37363 39258 65127 69312 06967 68593 77380 83819 56467 85775 39891 51387 01304
G.3 77908 36285 13453 14230 04702 28048
G.2 81933 63701 93379
G.1 59217 50893 74217
G.ĐB 386539 073529 414977

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/01/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 07
1 17, 14, 15
2 22
3 39, 33, 31
4 41
5 -
6 60, 68
7 72, 70
8 85, 89, 87
9 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/01/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 12, 19
2 29, 27, 25, 21
3 30
4 -
5 53, 58
6 63, 67
7 77
8 86, 88, 81
9 93, 93

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/01/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 17, 19, 17
2 -
3 -
4 48, 41
5 52
6 67, 60
7 77, 79, 75
8 80, 87, 84
9 91, 92
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 20 59 42
G.7 187 719 404
G.6 3187 5183 9467 4960 9936 9756 5155 6358 9981
G.5 9607 9682 2894
G.4 96082 67208 58278 34992 79416 91196 45569 43768 29136 65743 09750 74241 64976 17746 08337 85015 82666 69396 88172 79799 33635
G.3 61046 35220 47555 46520 58519 10291
G.2 28427 62038 45999
G.1 86019 67320 86845
G.ĐB 960202 986122 505205

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/01/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 08, 07
1 19, 16
2 27, 20, 20
3 -
4 46
5 -
6 69, 67
7 78
8 82, 87, 83, 87
9 92, 96

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 22, 20, 20
3 38, 36, 36
4 43, 41, 46
5 55, 50, 56, 59
6 68, 60
7 76
8 82
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/01/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 19, 15
2 -
3 37, 35
4 45, 42
5 55, 58
6 66
7 72
8 81
9 99, 91, 96, 99, 94
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 79 39 04
G.7 254 807 601
G.6 2213 7204 3734 1597 8575 0170 8331 9193 6330
G.5 2112 7299 2505
G.4 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689
G.3 45669 12926 59365 03595 05787 84977
G.2 46813 27305 03868
G.1 93894 48567 29194
G.ĐB 556758 885120 944461

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/01/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 13, 12, 12, 13
2 26
3 34
4 41
5 58, 57, 54, 54
6 69, 66
7 79
8 89, 83
9 94

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/01/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 18, 14
2 20
3 39
4 41
5 52
6 67, 65, 68
7 70, 75, 70
8 86
9 95, 99, 97

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/01/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 01, 04
1 -
2 23
3 31, 30
4 41
5 -
6 61, 68, 69
7 77
8 87, 86, 89
9 94, 91, 93

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 4

Xổ số miền Nam Thứ 4 (XSMN Thứ 4) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 4 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 4 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 4, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 4 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!