XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 85 15 92
G.7 323 291 514
G.6 1885 9990 8274 6394 9868 6832 0186 4207 9089
G.5 8189 1205 4375
G.4 26108 08267 23635 68446 62069 65442 95851 81664 29148 61818 37866 79329 54158 06896 24767 33877 27790 68227 22041 38477 64770
G.3 03801 30398 63840 49729 47679 79791
G.2 39429 50095 82405
G.1 25434 04771 78732
G.ĐB 925862 897704 549422

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/06/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 -
2 29, 23
3 34, 35
4 46, 42
5 51
6 62, 67, 69
7 74
8 89, 85, 85
9 98, 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 19/06/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 18, 15
2 29, 29
3 32
4 40, 48
5 58
6 64, 66, 68
7 71
8 -
9 95, 96, 94, 91

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 19/06/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 14
2 22, 27
3 32
4 41
5 -
6 67
7 79, 77, 77, 70, 75
8 86, 89
9 91, 90, 92
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 68 15 28
G.7 228 742 128
G.6 8683 0771 7776 8522 3927 3344 2372 0445 2601
G.5 2992 5600 9039
G.4 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302 61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848 23941 31689 53775 71899 05445 13496 23754
G.3 95704 44657 61273 92067 48447 43406
G.2 21096 26021 07297
G.1 65383 97086 68269
G.ĐB 369574 745560 292199

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/06/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 01, 02
1 -
2 28
3 -
4 49
5 57
6 62, 63, 68
7 74, 74, 77, 71, 76
8 83, 83
9 96, 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 12/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 15
2 21, 22, 27
3 39
4 40, 45, 48, 44, 42
5 55
6 60, 67
7 73, 73
8 86, 80
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 12/06/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 01
1 -
2 28, 28
3 39
4 47, 41, 45, 45
5 54
6 69
7 75, 72
8 89
9 99, 97, 99, 96
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 92 41 53
G.7 715 315 891
G.6 7865 7422 2840 5365 3471 8057 4896 8792 6640
G.5 1176 6469 1344
G.4 93490 51445 88779 77939 65061 70625 43545 83327 54758 81254 27268 49292 55874 64568 45444 84973 81606 77819 04396 87885 52139
G.3 82366 57977 30084 15687 59363 15241
G.2 06534 73856 22842
G.1 07141 75486 42259
G.ĐB 445102 786745 415774

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 05/06/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 15
2 25, 22
3 34, 39
4 41, 45, 45, 40
5 -
6 66, 61, 65
7 77, 79, 76
8 -
9 90, 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 05/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 27
3 -
4 45, 41
5 56, 58, 54, 57
6 68, 68, 69, 65
7 74, 71
8 86, 84, 87
9 92

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 05/06/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 19
2 -
3 39
4 42, 41, 44, 44, 40
5 59, 53
6 63
7 74, 73
8 85
9 96, 96, 92, 91
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 83 90 99
G.7 120 502 417
G.6 4970 8282 2144 5822 8399 7765 1502 2994 9436
G.5 2654 8449 8247
G.4 30137 98011 14218 67980 09411 94350 63401 77543 45864 27895 90493 13853 28715 64320 56802 69606 73753 02719 26303 60102 55743
G.3 81439 50275 14796 50753 43205 20585
G.2 66822 28426 54037
G.1 54024 78540 68739
G.ĐB 570453 244368 854302

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 29/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 18, 11
2 24, 22, 20
3 39, 37
4 44
5 53, 50, 54
6 -
7 75, 70
8 80, 82, 83
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 29/05/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 15
2 26, 20, 22
3 -
4 40, 43, 49
5 53, 53
6 68, 64, 65
7 -
8 -
9 96, 95, 93, 99, 90

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 29/05/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 02, 06, 03, 02, 02
1 19, 17
2 -
3 39, 37, 36
4 43, 47
5 53
6 -
7 -
8 85
9 94, 99
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 87 15 75
G.7 485 125 167
G.6 8747 7914 8262 3454 3538 0865 0399 6400 0213
G.5 8708 1957 7191
G.4 34223 09028 36396 06217 58174 64798 38390 33572 12851 62777 30981 09615 72638 82894 66298 17129 16434 89239 85708 98919 65081
G.3 62083 62916 12543 99532 57121 10501
G.2 50849 55777 10511
G.1 83031 12969 27653
G.ĐB 449809 968505 825835

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/05/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 16, 17, 14
2 23, 28
3 31
4 49, 47
5 -
6 62
7 74
8 83, 85, 87
9 96, 98, 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 15, 15
2 25
3 32, 38, 38
4 43
5 51, 57, 54
6 69, 65
7 77, 72, 77
8 81
9 94

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08, 00
1 11, 19, 13
2 21, 29
3 35, 34, 39
4 -
5 53
6 67
7 75
8 81
9 98, 91, 99
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 78 81 72
G.7 118 482 357
G.6 2614 3598 7416 3143 8430 4852 1753 0495 8195
G.5 9637 6239 2049
G.4 65762 85019 00929 55053 94966 44430 49395 02402 81603 15794 81292 49022 91336 37162 02984 06723 08026 09139 40970 28441 01610
G.3 35197 41093 86149 85156 38333 43037
G.2 15700 62207 18263
G.1 97565 77146 81864
G.ĐB 098850 611405 516741

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 19, 14, 16, 18
2 29
3 30, 37
4 -
5 50, 53
6 65, 62, 66
7 78
8 -
9 97, 93, 95, 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 15/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 07, 02, 03
1 -
2 22
3 36, 39, 30
4 46, 49, 43
5 56, 52
6 62
7 -
8 82, 81
9 94, 92

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 23, 26
3 33, 37, 39
4 41, 41, 49
5 53, 57
6 64, 63
7 70, 72
8 84
9 95, 95
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 98 56 84
G.7 766 270 177
G.6 8332 7567 2228 5090 6298 5132 8085 1575 1081
G.5 0763 3717 3676
G.4 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082
G.3 03177 96697 08305 70854 13908 77693
G.2 31168 62271 05167
G.1 09893 65877 39971
G.ĐB 930917 422896 874204

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 17, 13
2 28
3 32, 32
4 -
5 -
6 68, 64, 63, 67, 66
7 77
8 88
9 93, 97, 91, 94, 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 15, 17
2 27
3 32, 32
4 -
5 54, 57, 56
6 61
7 77, 71, 74, 70
8 85
9 96, 90, 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/05/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 12
2 -
3 -
4 46
5 -
6 67
7 71, 76, 75, 77
8 81, 82, 85, 81, 84
9 93, 99, 91, 95

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 4

Xổ số miền Nam Thứ 4 (XSMN Thứ 4) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 4 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 4 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 4, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 4 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!