XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - SXMN Thu 3

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 66 90 68
G.7 376 604 090
G.6 5718 4661 4612 9396 8783 8886 2455 6218 6294
G.5 8618 7142 3424
G.4 00712 02964 87976 66991 27996 56768 40884 47599 94312 69296 53800 43274 57562 03492 34023 25472 12455 53495 63847 86284 16393
G.3 54542 23804 55750 97820 90173 15347
G.2 92174 13880 19438
G.1 33902 75623 58598
G.ĐB 155868 305331 769851

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 18/06/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 12, 18, 18, 12
2 -
3 -
4 42
5 -
6 68, 64, 68, 61, 66
7 74, 76, 76
8 84
9 91, 96

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 18/06/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 12
2 23, 20
3 31
4 42
5 50
6 62
7 74
8 80, 83, 86
9 99, 96, 92, 96, 90

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 18/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 23, 24
3 38
4 47, 47
5 51, 55, 55
6 68
7 73, 72
8 84
9 98, 95, 93, 94, 90
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 53 14 90
G.7 434 581 678
G.6 3960 1006 4311 1078 5936 7462 2993 0307 0460
G.5 2225 5742 4201
G.4 02185 87771 61229 06589 86936 24508 03941 33735 30175 18486 08581 45709 11851 82110 32543 76922 43392 45015 30689 74955 66916
G.3 50293 95301 43882 22177 40240 83195
G.2 09701 71363 06584
G.1 60376 78725 61295
G.ĐB 753148 273420 985521

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 11/06/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 08, 06
1 11
2 29, 25
3 36, 34
4 48, 41
5 53
6 60
7 76, 71
8 85, 89
9 93

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 11/06/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 14
2 20, 25
3 35, 36
4 42
5 51
6 63, 62
7 77, 75, 78
8 82, 86, 81, 81
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 11/06/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 15, 16
2 21, 22
3 -
4 40, 43
5 55
6 60
7 78
8 84, 89
9 95, 95, 92, 93, 90
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 74 95 43
G.7 554 122 288
G.6 3152 3386 9254 0344 7761 4595 3644 4654 5354
G.5 6213 9353 6034
G.4 95216 82518 69495 76652 75459 74416 33917 58495 82334 20461 96070 09623 78794 52204 22702 90661 08440 79234 21485 39839 10078
G.3 48259 11736 72958 21537 13655 44456
G.2 84050 50926 47351
G.1 00832 82250 34128
G.ĐB 907431 208587 593027

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 04/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 18, 16, 17, 13
2 -
3 31, 32, 36
4 -
5 50, 59, 52, 59, 52, 54, 54
6 -
7 74
8 86
9 95

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 04/06/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 26, 23, 22
3 37, 34
4 44
5 50, 58, 53
6 61, 61
7 70
8 87
9 95, 94, 95, 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 04/06/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 27, 28
3 34, 39, 34
4 40, 44, 43
5 51, 55, 56, 54, 54
6 61
7 78
8 85, 88
9 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 57 67 63
G.7 344 033 440
G.6 1135 3339 7757 9727 3204 0995 6314 1194 2133
G.5 0484 7146 5019
G.4 96694 07921 01511 67819 62012 34958 66028 72990 41985 01211 58469 88996 23800 72219 23968 96432 27294 03909 28835 38577 08291
G.3 04305 89095 69158 35489 44704 87558
G.2 87536 65777 23448
G.1 40274 56257 02790
G.ĐB 851323 533920 843632

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 28/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 19, 12
2 23, 21, 28
3 36, 35, 39
4 44
5 58, 57, 57
6 -
7 74
8 84
9 95, 94

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 28/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 11, 19
2 20, 27
3 33
4 46
5 57, 58
6 69, 67
7 77
8 89, 85
9 90, 96, 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 28/05/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 09
1 19, 14
2 -
3 32, 32, 35, 33
4 48, 40
5 58
6 68, 63
7 77
8 -
9 90, 94, 91, 94
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 53 47 15
G.7 509 503 072
G.6 8462 6819 2952 7976 1680 8237 7851 5793 8256
G.5 9922 9889 7582
G.4 18925 07081 97423 69570 54029 21679 49079 62343 47033 50707 47447 91539 84892 00895 02666 13030 08580 23491 98548 89906 50620
G.3 40877 49209 37079 16217 71105 88627
G.2 13923 49533 28935
G.1 76808 09407 39571
G.ĐB 661030 388678 779132

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 21/05/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 09, 09
1 19
2 23, 25, 23, 29, 22
3 30
4 -
5 52, 53
6 62
7 77, 70, 79, 79
8 81
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 21/05/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 07, 03
1 17
2 -
3 33, 33, 39, 37
4 43, 47, 47
5 -
6 -
7 78, 79, 76
8 89, 80
9 92, 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/05/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 15
2 27, 20
3 32, 35, 30
4 48
5 51, 56
6 66
7 71, 72
8 80, 82
9 91, 93
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 25 18 16
G.7 491 700 748
G.6 7262 8404 5765 7006 7062 7357 2442 3997 3860
G.5 5226 5234 0074
G.4 88289 53444 06758 50088 15711 33823 11824 99245 63097 28852 66560 34934 55218 22753 94295 32644 17478 94214 74145 49913 60766
G.3 76421 45465 28454 49712 72677 83448
G.2 54704 59073 16876
G.1 77260 72252 05833
G.ĐB 897285 520141 643547

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 14/05/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 11
2 21, 23, 24, 26, 25
3 -
4 44
5 58
6 60, 65, 62, 65
7 -
8 85, 89, 88
9 91

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 14/05/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 12, 18, 18
2 -
3 34, 34
4 41, 45
5 52, 54, 52, 53, 57
6 60, 62
7 73
8 -
9 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 14/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 13, 16
2 -
3 33
4 47, 48, 44, 45, 42, 48
5 -
6 66, 60
7 76, 77, 78, 74
8 -
9 95, 97
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 74 16 76
G.7 510 140 121
G.6 5498 2472 2610 3971 3637 2103 5624 2912 5815
G.5 9812 5260 6713
G.4 62580 90933 04066 72333 12593 54722 02735 14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144
G.3 88200 68987 75599 40101 06460 88039
G.2 82587 37500 30548
G.1 44619 77767 94875
G.ĐB 991172 593227 650522

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 07/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 19, 12, 10, 10
2 22
3 33, 33, 35
4 -
5 -
6 66
7 72, 72, 74
8 87, 87, 80
9 93, 98

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 07/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 09, 03
1 12, 16
2 27, 24, 25
3 37
4 48, 40
5 57
6 67, 60
7 71
8 -
9 99, 90

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 13, 12, 15
2 22, 26, 24, 21
3 39, 35
4 48, 44
5 -
6 60
7 75, 76
8 83
9 99, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 3

Xổ số miền Nam Thứ 3 (XSMN Thứ 3) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 3 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 3 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 3 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 3, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 3 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!