XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - SXMN Thu 3

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 48 83 79
G.7 607 152 592
G.6 4624 6977 6210 4236 8770 8850 9723 7108 2985
G.5 4425 6350 0830
G.4 40586 66957 86503 01607 89913 75771 46610 34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048
G.3 85424 17281 00475 69680 24240 14867
G.2 85007 30942 83332
G.1 45021 84439 41891
G.ĐB 576381 043811 812901

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 20/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 03, 07, 07
1 13, 10, 10
2 21, 24, 25, 24
3 -
4 48
5 57
6 -
7 71, 77
8 81, 81, 86
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 20/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 17, 13
2 22
3 39, 36, 36
4 42, 40
5 51, 50, 50, 52
6 -
7 75, 70
8 80, 83
9 96

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 -
2 29, 25, 23
3 32, 38, 33, 30
4 40, 43, 48
5 51
6 67
7 79
8 85
9 91, 92
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 44 35 08
G.7 750 105 599
G.6 0487 9337 7864 4298 3314 8782 1524 0981 6545
G.5 2457 3597 9223
G.4 30276 51465 78706 61807 58205 07918 69408 62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668
G.3 06428 73201 63072 51741 23871 70014
G.2 38517 03783 21134
G.1 01984 75353 18009
G.ĐB 702041 824700 789605

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 13/02/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 06, 07, 05, 08
1 17, 18
2 28
3 37
4 41, 44
5 57, 50
6 65, 64
7 76
8 84, 87
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 13/02/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 05
1 15, 14
2 28
3 38, 31, 35
4 41
5 53, 54
6 -
7 72
8 83, 87, 82
9 97, 98

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 13/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 09, 09, 08
1 14, 10
2 23, 24
3 34
4 41, 45
5 57
6 68
7 71
8 85, 87, 81
9 99
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 04 50 52
G.7 870 167 320
G.6 9563 7502 3902 5850 4922 7198 0392 3837 3827
G.5 4916 5548 3019
G.4 62693 80051 93027 64833 77416 01916 63646 52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009 23101 13784 50875 30880 97741 62050 99364
G.3 62499 62517 69809 82524 81495 46248
G.2 70268 07123 25880
G.1 13814 11250 79602
G.ĐB 602776 586275 710368

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 06/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 04
1 14, 17, 16, 16, 16
2 27
3 33
4 46
5 51
6 68, 63
7 76, 70
8 -
9 99, 93

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 06/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 13
2 23, 24, 23, 27, 22
3 34, 36
4 48
5 50, 58, 50, 50
6 67
7 75
8 -
9 98

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 06/02/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 01
1 19
2 27, 20
3 37
4 48, 41
5 50, 52
6 68, 64
7 75
8 80, 84, 80
9 95, 92
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 15 71 40
G.7 874 701 405
G.6 4820 6778 4020 0219 6711 7026 7223 4406 3850
G.5 3012 3355 3957
G.4 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453 50826 41078 96209 65883 89598 95263 15758
G.3 05554 59344 85817 32664 27714 18579
G.2 30232 84959 35199
G.1 32766 16321 82090
G.ĐB 857772 016148 758755

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 30/01/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 12, 12, 15
2 20, 20
3 32, 38, 37
4 44, 40
5 54
6 66, 66
7 72, 76, 78, 74
8 -
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 30/01/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 01
1 17, 12, 17, 19, 11
2 21, 26
3 30
4 48
5 59, 53, 55
6 64, 67
7 79, 71
8 -
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 30/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 06, 05
1 14
2 26, 23
3 -
4 40
5 55, 58, 57, 50
6 63
7 79, 78
8 83
9 90, 99, 98
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 52 44 20
G.7 321 325 865
G.6 3774 4396 4444 6173 3224 6219 8290 1626 9647
G.5 9523 8444 2942
G.4 56031 41372 09849 06380 61134 62661 43504 36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379 43362 80045 33540 82444 61700 71807 62677
G.3 41565 94414 69792 08910 96883 48044
G.2 11724 48333 98435
G.1 96293 36704 50555
G.ĐB 453883 048805 044138

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 23/01/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 14
2 24, 23, 21
3 31, 34
4 49, 44
5 52
6 65, 61
7 72, 74
8 83, 80
9 93, 96

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 23/01/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 04, 07
1 10, 19
2 20, 24, 25
3 33, 32
4 44, 44
5 -
6 62
7 76, 79, 73
8 85
9 92

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/01/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 -
2 26, 20
3 38, 35
4 44, 45, 40, 44, 42, 47
5 55
6 62, 65
7 77
8 83
9 90
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 17 51 03
G.7 877 509 230
G.6 7439 5062 6848 3737 6448 2442 7898 5290 3789
G.5 5342 1174 2784
G.4 41350 58948 07245 95281 60356 70482 81766 96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822 44158 73264 89432 49699 15368 00737 64491
G.3 18931 58468 44491 64073 19853 07037
G.2 77660 85579 31443
G.1 08667 50136 82310
G.ĐB 495964 178579 432494

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 16/01/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 -
3 31, 39
4 48, 45, 42, 48
5 50, 56
6 64, 67, 60, 68, 66, 62
7 77
8 81, 82
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 16/01/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 09
1 -
2 28, 22
3 36, 37
4 48, 42
5 51
6 60, 66
7 79, 79, 73, 74
8 87, 86
9 91

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/01/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 10
2 -
3 37, 32, 37, 30
4 43
5 53, 58
6 64, 68
7 -
8 84, 89
9 94, 99, 91, 98, 90
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 22 44 94
G.7 968 046 254
G.6 6137 0904 9776 5927 0188 4116 0692 0820 0834
G.5 6010 2706 2481
G.4 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830
G.3 40391 96901 62759 34221 07107 83628
G.2 99978 75359 23626
G.1 56181 33967 40554
G.ĐB 754864 411383 799733

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 09/01/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 10, 10
2 28, 20, 22
3 37
4 42
5 -
6 64, 60, 66, 68
7 78, 76
8 81
9 91, 94

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 09/01/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 16
2 21, 27
3 36
4 46, 44
5 59, 59
6 67, 66
7 78
8 83, 80, 81, 88
9 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/01/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 12
2 26, 28, 20
3 33, 30, 34
4 -
5 54, 56, 54
6 -
7 73
8 87, 81
9 96, 92, 94

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 3

Xổ số miền Nam Thứ 3 (XSMN Thứ 3) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 3 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 3 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 3 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 3, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 3 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!