XSMN Thứ 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - SXMN Thu 6

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 22 16 48
G.7 043 090 253
G.6 3911 7877 3039 1768 2876 3158 1699 2339 1917
G.5 6495 5414 5888
G.4 64357 17332 35609 56985 42764 30649 98489 59610 23686 22369 20938 03884 90969 32158 93708 08208 68486 75837 29722 28038 22234
G.3 45438 27925 46315 11735 27695 65943
G.2 20021 26784 53127
G.1 15770 65446 86112
G.ĐB 269072 233766 615175

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 21/06/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 11
2 21, 25, 22
3 38, 32, 39
4 49, 43
5 57
6 64
7 72, 70, 77
8 85, 89
9 95

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 21/06/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 10, 14, 16
2 -
3 35, 38
4 46
5 58, 58
6 66, 69, 69, 68
7 76
8 84, 86, 84
9 90

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 21/06/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 12, 17
2 27, 22
3 37, 38, 34, 39
4 43, 48
5 53
6 -
7 75
8 86, 88
9 95, 99
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 15 91 76
G.7 508 058 911
G.6 2968 5410 4760 0390 2128 5774 7751 7601 7219
G.5 5822 4062 0334
G.4 85713 32799 68075 44929 84652 25990 31390 87032 81246 35942 18002 21318 20250 55979 74884 92567 86557 87528 37060 84249 94727
G.3 10516 10724 15338 07649 06674 35898
G.2 40856 51693 15551
G.1 68104 65547 18454
G.ĐB 908718 042247 817276

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 14/06/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 18, 16, 13, 10, 15
2 24, 29, 22
3 -
4 -
5 56, 52
6 68, 60
7 75
8 -
9 99, 90, 90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 14/06/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 18
2 28
3 38, 32
4 47, 47, 49, 46, 42
5 50, 58
6 62
7 79, 74
8 -
9 93, 90, 91

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 14/06/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 19, 11
2 28, 27
3 34
4 49
5 54, 51, 57, 51
6 67, 60
7 76, 74, 76
8 84
9 98
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 31 30 17
G.7 103 119 015
G.6 3304 3322 0541 1618 4006 1746 7364 8906 9739
G.5 6516 1054 7970
G.4 18106 40949 12389 08227 77091 59134 07467 49407 33060 90123 03375 94207 28453 89596 86158 37223 87614 33409 20626 56282 58615
G.3 99869 87005 39991 58620 80195 66430
G.2 01916 33403 50073
G.1 12138 31746 45369
G.ĐB 025072 714218 982480

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 07/06/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 06, 04, 03
1 16, 16
2 27, 22
3 38, 34, 31
4 49, 41
5 -
6 69, 67
7 72
8 89
9 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 07/06/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 07, 06
1 18, 18, 19
2 20, 23
3 30
4 46, 46
5 53, 54
6 60
7 75
8 -
9 91, 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 07/06/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 14, 15, 15, 17
2 23, 26
3 30, 39
4 -
5 58
6 69, 64
7 73, 70
8 80, 82
9 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 37 90 95
G.7 381 319 430
G.6 8873 7567 0934 8045 1250 8648 0753 2287 8163
G.5 3211 7698 5639
G.4 12283 26588 17722 62178 36181 70742 56914 13355 88943 84264 60043 49092 33638 89786 57579 25357 14258 37304 65594 24670 39056
G.3 99746 02364 07149 09358 08090 33100
G.2 03737 64933 35718
G.1 40021 23761 79493
G.ĐB 944233 419373 516374

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 31/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 11
2 21, 22
3 33, 37, 34, 37
4 46, 42
5 -
6 64, 67
7 78, 73
8 83, 88, 81, 81
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 31/05/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 -
3 33, 38
4 49, 43, 43, 45, 48
5 58, 55, 50
6 61, 64
7 73
8 86
9 92, 98, 90

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 31/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 18
2 -
3 39, 30
4 -
5 57, 58, 56, 53
6 63
7 74, 79, 70
8 87
9 93, 90, 94, 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 88 07 23
G.7 632 522 620
G.6 0140 7533 3368 8048 0975 2534 8311 4929 7337
G.5 7950 2660 2825
G.4 17764 63997 80151 67821 90241 70353 81116 36480 28250 43626 91453 15801 93876 50407 42299 95534 82307 04266 06876 34099 14462
G.3 73713 29800 50630 71546 39241 80354
G.2 13939 70170 19947
G.1 48373 19624 21834
G.ĐB 022364 509824 038490

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 24/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 13, 16
2 21
3 39, 33, 32
4 41, 40
5 51, 53, 50
6 64, 64, 68
7 73
8 88
9 97

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 24/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 07
1 -
2 24, 24, 26, 22
3 30, 34
4 46, 48
5 50, 53
6 60
7 70, 76, 75
8 80
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 24/05/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 11
2 25, 29, 20, 23
3 34, 34, 37
4 47, 41
5 54
6 66, 62
7 76
8 -
9 90, 99, 99
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 72 95 34
G.7 753 676 170
G.6 3589 7395 3819 6827 9830 1100 6800 0373 0843
G.5 4481 3459 9175
G.4 64736 04608 40344 39275 95741 95178 43631 67545 80521 87351 03600 43584 10154 41535 86375 65313 19367 84325 03535 40098 01233
G.3 10268 78091 87882 85803 58393 47738
G.2 01658 72867 78244
G.1 43848 87841 47569
G.ĐB 572177 141337 648431

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 17/05/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 19
2 -
3 36, 31
4 48, 44, 41
5 58, 53
6 68
7 77, 75, 78, 72
8 81, 89
9 91, 95

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 17/05/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 00, 00
1 -
2 21, 27
3 37, 35, 30
4 41, 45
5 51, 54, 59
6 67
7 76
8 82, 84
9 95

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 17/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 13
2 25
3 31, 38, 35, 33, 34
4 44, 43
5 -
6 69, 67
7 75, 75, 73, 70
8 -
9 93, 98
Giải Vĩnh Long Vĩnh Long Bình Dương Bình Dương Trà Vinh Trà Vinh
G.8 81 81 15 15 74 74
G.7 694 694 108 108 101 101
G.6 2012 4405 7969 2012 4405 7969 7632 0465 5085 7632 0465 5085 2049 6413 3260 2049 6413 3260
G.5 3384 3384 5232 5232 0897 0897
G.4 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392
G.3 09246 98156 09246 98156 17283 35464 17283 35464 92400 44999 92400 44999
G.2 18015 18015 51723 51723 28939 28939
G.1 47482 47482 45638 45638 25181 25181
G.ĐB 284703 284703 241962 241962 444642 444642

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/05/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 15, 16, 12
2 -
3 -
4 46
5 56, 55
6 67, 69, 69
7 74, 74, 79
8 82, 84, 81
9 94

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/05/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 15, 16, 12
2 -
3 -
4 46
5 56, 55
6 67, 69, 69
7 74, 74, 79
8 82, 84, 81
9 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 10/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 15
2 23, 29
3 38, 30, 32, 32
4 -
5 -
6 62, 64, 65
7 74, 72
8 83, 80, 85
9 97

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 10/05/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 15
2 23, 29
3 38, 30, 32, 32
4 -
5 -
6 62, 64, 65
7 74, 72
8 83, 80, 85
9 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 10/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 01
1 14, 13
2 -
3 39, 36, 35
4 42, 49
5 57, 50
6 60
7 74
8 81
9 99, 92, 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 10/05/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 01
1 14, 13
2 -
3 39, 36, 35
4 42, 49
5 57, 50
6 60
7 74
8 81
9 99, 92, 97

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 6

Xổ số miền Nam Thứ 6 (XSMN Thứ 6) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 6 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.

KQXSMN Thứ 6 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 6 hàng tuần
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
  • 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
  • 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
 3. Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
  Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
  Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
  Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
  Giải Ba 10.000.000 5 số 20
  Giải Tư 3.000.000 5 số 70
  Giải Năm 1.000.000 4 số 100
  Giải Sáu 400.000 4 số 300
  Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
  Giải Tám 100.000 2 số 10.000
 4. Thông tin khác
  • Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 6, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
  • Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
  • Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS

XSMN Thứ 6 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!